AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB A J AX" AANTEKENEN adm/gmh de heer M.van Basten J.Wagenaarkade 72 3533 TJ Utrecht Geachte heer van Basten Hierbij delen wij u mede dat wij de bestaande arbeidsover eenkomst die per 30 juni 1985 expireert per genoemde datum opzeggen. Wij bieden u met ingang 1 juli 1985 een nieuwe arbeidsover eenkomst aan voor drie jaar derhalve eindigend per 30 juni 1988 onder de navolgende voorwaarden - vast salaris seizoen 1985/1986 300.000,= - vast salaris seizoen 1986/1987 350.000,= - vast salaris seizoen 1987/1988 400.000,= Wij verzoeken u binnen een ons inziens redelijke termijn van veertien dagen te reageren op de u aangeboden overeenkomst. In verband met het bepaalde in art.29,lid 2,van het reglement Betaald Voetbal werd een kopie van dit schrijven gezonden aan de KNVB Sectie Betaald Voetbal te Zeist. Inmiddels verblijven wij hooi AF« GJ W6Ko1sheimer linistrateur ADMINISTRATIE: Middenweg 401 - Postbus 41885 - 1009 DB Amsterdam - Telefoon 020-946515/654440 Opgericht 18 maart 1900 Kampioen van Nederland Amsterdam, 8 mei 1985 Winnaar KNVB-Beker Winnaar Europa Cup 1971 1972 1973 Winnaar Wereldbeker Postrekening 123977 en 4512800 - Bank: ABN 54.83.46.801

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1985 | | pagina 1