AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST A.F.C. AJAX Middenweg 4 01 1098 AV AMSTERDAM t.a.v. het Bestuur Utrecht, 17 april 1985 Geacht Bestuur, De arbeidsovereenkomst als in 1982 met u gesloten loopt af per 30-06-1985. Voorzover van mijn kant enige aktie vereist zou zijn om tot beëindiging van deze overeenkomst te geraken, deel ik u bij deze mede het contract met ingang van 30-06-1985 te willen beëindigen. Van mijn kant bestaat de bereidheid om met u overleg te plegen omtrent het sluiten van een nieuwe overeenkomst. Mijn gedachten omtrent een aantal bepalingen als in deze overeenkomst op te nemen heb ik uitgewerkt in een bijlage, welke u hierbij aantreft. Ik wacht uw bevestiging van deze brief, alsmede uw eventuele verdere reakties, af. Met sportgroeten Marco van Basten Bijlagen: 1 Kopieën - Kon. Ned. Voetbal Bond (sectie betaald voetbal) - Directeur GAB Amsterdam M. van Basten Johan Wagenaarkade 7 2 3533 TJ Utrecht

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1985 | | pagina 1