koninklijke nederlandsche voetbalbond Aan het bestuur van Aan de heer van gasten Ajax Middenweg 401 j. Wagenaarkade 72 1098 AV AMSTERDAM 3533 TJ UTRECHT onze ref.: dM/VS 1 207 zeist, 28 november 1984. FB 321 Betreft: "Feijenoord - Ajax", d.d. 25 november 1984. Mijnheer, De scheidsrechter, onder wiens leiding bovenvermelde wedstrijd is gespeeld, heeft ons gerapporteerd, dat hij u een waarschuwing heeft gegeven wegens het neerleggen van een tegenspeler. De tuchtcommissie betaald voetbal heeft deze waarschuwing onder het nieuwe boeking-systeem gebracht, hetgeen inhoudt, dat deze eerste waarschuwing momenteel nog géén directe gevolgen voor u heeft. Deze waarschuwing zal wel op uw strafkaart worden aangetekend. Mocht u echter binnen één seizoen een tweede en een derde waarschuwing ontvangen, dan zal bij de derde waarschuwing een tuchtrechtelijke beslissing volgen, e.e.a. overeenkomstig artikel 21 van het reglement tuchtrechtspraak betaald voetbal. Per gelijke post zullen wij een copie van dit schrijven aan het bestuur van uw club doen toekomen. De kosten van het schriftelijk afdoen van deze aangelegenheid bedragen f 50 -- welke in rekening-courant met uw club zullen worden verrekend. Hoogachtend, Namens de TUCHTCOMMISSIE BETAALD VOETBAL J.G. ae Min - Secretaris woudenbergseweg 56-58 postbus 515 3700 am zeist telefoon 03439-1922 telex 40497 postrekening no. 58928 amro bank zeist rek. no. 43 00 52 375

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1984 | | pagina 1