AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB AJAX" adm/gmh de heer M.van Basten J.Vagenaarkade 72 3533 TJ Utrecht Geachte heer Hiermede bevestigen wij het mondeling onderhoud welk u met de heer Bartels heeft gevoerd en waarbij overeen werd gekomen uw spelerscontract tussentijds te verhogen. Het bruto inkomen per maand wordt met ingang van 1 januari 1984 vastgesteld op 14.583*33 en per 1 juli 1984 op 25.000,= Inmiddels verblijven wij hoogacht .Holsheimer iministrateur ADMINISTRATIE: Middenweg 401 - Postbus 41885 - 1009 DB Amsterdam - Telefoon 020-946515/654440 Opgericht 18 maart 1900 Kampioen van Nederland Amsterdam, 5 maart 1984 Winnaar KNVB-Beker Winnaar Europa Cup 1971 1972 1973 Winnaar Wereldbeker Postrekening 123977 en 4512800 - Bank: ABN 54.83.46.801

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1984 | | pagina 1