koninklijke nederlandsche voetbalbond Aan de spelers die zijn geselek- teerd voor het Nederlands elftal uwref. zeist, 30 augustus 1983 ^Betreft Wedstrijd Nederland - IJsland, woensdag 7 september 1983 in het Oosterparkstadion te Groningen; aanvang 20.00 uur. Amice Hierdoor delen wij je mede, dat je bent geslekteerd voor de EK-kwalifika- tiewedstrijd Nederland - IJsland, die op woensdag 7 september a.s. in het Oosterparkstadion in Groningen wordt gespeeld; aanvang 20.00 uur. Je wordt uitgenodigd dinsdag 6 september a.s. om 13.00 uur aanwezig te zijn in "Hotel Braams", Brink te Gieten, tel. 05926-1241/1242. Dit hotel is te bereiken door komende uit de richting Utrecht/Zwolle de richting Groningen/Assen aan te houden, vervolgens vlak voor Assen de borden Groningen/Veendam te volgen en op de rotonde de afslag Gieten te nemen. Voor het verdere programma verwijzen wij naar het draaiboekje, dat je separaat zal worden toegezonden. Teneinde problemen te voorkomen, delen wij je mede dat de KNVB een kon- trakt met Borsumij (Adidas) heeft gesloten dat de spelers van vertegen woordigende elftallen uitsluitend produkten van Borsumij zullen dragen Joij wedstrijden die onder auspiciën van de KNVB worden gehouden en alle fdaarmee samenhangende trainingen en andere sportmanifestaties in zowel binnen- als buitenland. Deze verplichting geldt voor zowel trainings als wedstrijdkledingalsmede vrije tijdskleding en alle andere artikelen die bij en rond wedstrijden worden gebruikt. Wij verzoeken je hiermede rekening te houden. Voor eventuele berichten verzoeken wij je zelf kontakt op te nemen met 1. C. Rijvers, tel. kantoor 03439-1841 en privé 04970-4023; 2. F. Kessel, tel. kantoor 03439-1922 en privé 03438-17178. Zonder tegenbericht wordt erop gerekend dat je dinsdag a.s. uiterlijk om 13.00 uur aanwezig bent. Hoogachtend, koninkl: jke nederlandsche VOEtBAMUDND Set J.C. Huijbregts ^etaris Betaald Voetbal z o z onzeref. 6 7 5 2 JH/HH/B V woudenbergseweg 56-58 postbus 515 3700 am zeist telefoon 03439-1922 telex 40497 postrekening no. 58928 amro bank zeist rek. no. 430052375 1219

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1983 | | pagina 1