m KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE VOETBALBOND 9 it HOV. «80 Zeist, Afzender: H. Martens Couwenhoven 30-06, 3703 HA Zeist, tel.03404-24220. Aan de speler HIVM lid van de v.v. HU. Beste sportvriend, Hiermede hebben wij het genoegen je uit te nodigen voor een in het kader van het Jeugdplan Nederland te spelen wedstrijd tussen de B-selectie 15/16 jaar en de A-l junioren van de Fc Hilversum. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op maandag 1 december 1980 op het sportcomplex van de FC Hilversum, Sportpark Crailoo tussen Hilversum en Bussum gelegen ten oosten van de spoorbaan, te bereiken via de verkeersweg Hilversum-Bussum over de Crailoose brug. De aanvang van de wedstrijd is 19.00 uur en wij verzoeken je om 18.15 uur aanwezig te willen zijn in het clubhuis van FC Hilversum. Voor deze wedstrijd zal onzerzijds voor shirts, broekjes, kousen en trainingspak worden zorggedragen, terwijl je zelf je voetbalschoenen dient mee te nemen. Bij twijfel over het doorgaan van deze wedstrijd in verband met de weersomstandigheden, verzoeken wij je op de dag van spelen te in formeren bij ondergetekende, alleen tussen 16.00 en 17.00 uur, telefoonnummer 03404-24220. Indien de wedstrijd wordt afgelast zal er GEEN trainingsbijeenkomst wordengehouden. Het bellen is dus belangrijk. Wij vertrouwen op je aanwezigheid te mogen rekenen en wensen je vanaf deze plaats reeds een prettige wedstrijd toe. Hoogachtend H. Martens, secr. Commissie Jeugdplan 4 Nederland K.N.V.B. afdeling Utrecht. Afschrift verzonden aan: Afdelingsbestuur, leden van de Commissie JPN afd. Utrecht, scheidsrechters, B. v. Lingen, F.Th.A. v. Noesel. en de vereniging betreffende de speler(s): AFDELING UTRECHT AFD. UTRECHT] Bondsbureau: Biltstraat 182, 3572 B.R. Utrecht Telefoon (030) 71 56 63 Postgiro 4 48 25 Dit schrijven is niet door het Bondsbureau verzonden

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1980 | | pagina 1