KONINKLIJKE WEDERLANDSCHE VOETBALBOND Afzender: J. Pessink, Blauwe slenk, 20 LELYSTAD. Lelystad, 19 augustus, 1977, Aan de jeugdbestwen van onderstaande verenigingen, aangjesloten bij de K.N.V.B., afdelipg Utrecht Mijne Heren, Bij deze nodigen wij onderstaande spelers uit voor het spelen van de op 18 augustus j.l. afgelaste wedstrijd om te komen tot de selectie- groep 13/14-jarigen van het Jeugdplan Nederland. Deze wedstrijd is thans vastgesteld op maandag 29 augustus a.s. in het K.N.V.B.-Sportcentrum te Zeist en zal om 18.30 uur aanvangen. De spelers dienen uiterlijk om 18.00 uur aanwezig tta zijn. Wij verzoeken u de speler (s) van uw vereniging in tte lichten. -2- AFD. UTRECHT AFDELING UTRECHT Bondsbureau Biltstraat 182, Utrecht Telefoon (030) 71 56 63 Postgiro 4 48 25 Dit schrijven is niet door het Bondsbureau verzorrtbn

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1977 | | pagina 1