p 2 91) r a e, lev s&t ®i%x oO Misteracxa, 2;' September sir a^aslq avs "ïf :Xaéd si;, mr i tO M.-»c acte tlb Isa iis-0 siaifoüdae #am den heer O ranj s im oiimai aoaulm &ne3(#$ xja q o Amsterdam# a. eiw t.nc* cxexeio ai: Isa beate 'f,%riua, i,fcr.r aanleiding van je aardig "briefje d.d. 24 Sept. de~l ik je mede, nog niet direct aan je wensc»* *-w leunden voldoen, want toeate.a« n^n inaziens lang niet, vaat dat Eonneveld &&n de verwachtingen niet voldoet. Ik- ver "2 kor 'je dat, sla 2 of 3 we da try den ioooht bijkan'dat E,zwak speelt, iets wet ik niet hoop, dan kvx je ervan verzekerd zyn dat ik ray di re c t di s po ni he 1 s tel Je -roei niet vergeten, "beste Marius, dat het nu vu or ny seen lelletje ia, om myn plaats af te staan, want myn voetbaltyd zai. voor my onvergetelyk zyn en ben ik aJaX daarvoor reuze- dank ter r, Men kan niet eltyü biyven voetbellen, en vooral niet in de le klasse wil men dan met succes blyrei spelen, dan eischt dit veel animo, training en verbondenheid. .Nu dat het eerste elftal byna geheel uit 1onge apelexs bestaat, vond ik het een praoht- gelegenheid om myn plaats ook aan een jongere af te staan en dacht ik werkelyk AJAX hiermede een dienst te bewyzen. Verders kan ik zeggen, dat ik, wat voetballen betreft, vc -daan ben; door myn werkzaamheden geen voldoende t;rd heb om te trainen, en zou ik inplaats van my Zondigs in te spannen, my kunnen ontspannen door te spelSn in lagere elftallen els speler in |Uw 3 ,iï> ;fl O t V, .-3'2r 3,;ï 'X e. i u X J. AO iw.< VV. verderop

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1930 | | pagina 1