Olmsierda, mscfe fJóotbalbclub Jijax kJïmsberclam kfj., 24 September 1930. Waarde Jan, Gisterenavond hebben we op Bestuursvergadering je brief be sproken en heeft men my opgedragen je nog eens beleefd te verzoeken in elk geval dit seizoen nog op je besluit terug te komen. Wy waardeeren het, dat je ons schrief, wanneer Ajax je noodig hadt, je onherroepelyk weder je plaats onder de lat zou innemen, maar dan kon het wel eens te laat zyn. Kom Jan je bent nog jong, speel dit jaar nog eens voor je Rood-Wit mede, want Zondag hébben we Bonneveld nog eens aan het werk gezien, maar ik houd myn hart vast. De afstanden zyn nu niet zoo groot, dus dat je pas laat weg hoeft en reeds vroeg terug kunt zyn, dat doe ik immers ook vaak. We hebben voor Zondag je plaats nog open gehouden, bel me nu direct even op, dat Jan tenslotte is bezweken voor het verzoek van zyn club. Aan Corry speciaal ztf>u ik willen vragen, verleen jy dit jaar nog je volle steun opd&t Jan nog blyft spelen. Met beste groeten 3e EfecrelariaatETelefoon 25005 EJJÏ. Ejf. EKoolfiaas I Oranje Qlassaulaan 81 Opgericht 18 E7/ïciar( 1900

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1930 | | pagina 1