--.arr. i Amsterdam, IS September Zo, Den Heer J.islzenga, Secretarie der Slitallen Commissie A.Ï.C."AJAX" Amsterdam. baarde Jan. In antwoord op |w «chryven, dat my,wat inhoud betreft eenigszins verraste,bericht ik je,d&t ik beslo ten heb niet meer als doelverdediger uit te komen,van welk besluit ik reeds kennis gaf aan het Bestuur. medespelen. Vanzelfsprekend «al ik dusZondag a.s.niet Iniaiduels, - Je bewering,dat de Commissie meent my niet te kunnen missen,kan niet onderschryven,daar m.i. Bonneveld wei in staat zal zyn my te vervangen. Mocht dit niet het geval zyn dan stel ik my zonder meer weer beschikbaar. Gaarne zal ik nog uitkomen voor eln der lagere elftallen,maar dan als speler in het veld.dus als je eens een invaller voor AJAX 3 of hooger noodig hebt,houd ik my aanbevelen. Groetend, ndsche doel. Men zie ook

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1930 | | pagina 2