Amsterdam, 18 September 30. Aan het Bestuur der A.F.C,"AJAX*. Secretaris den ¥eled.Heer M.J.Koolhaas. Oranje ITaeaaulaon 81. Amsterdam. Eyne He eren. Hierdoor bericht ik U,datoik na ernstige over wegingen tot Het besluit gekomen oen vanaf Heden niet meer als do el verdediger uit te komen, Twee redenen Hebben my tot dit besluit genoopt: ontbreekt my dtor uxyn werkzaamheden de tyd,welken ik noo- dig Heb,om door training in goede conditie te blyven; ontbreekt my ook mede door xayn werkzaamheden de lust my eiken aondng te binden,wat ik my als speler van Het eer ste elftal, verplicht acht. Ik Heb dit besluit genomen na alle kanten be keken te Hebben,niet Het minst de aangename,welke voor my geweest is jarenlang door U uitverkoren te ssyn de plaats ondor de lat in te nemen, ^an welken tyd ik de meest pret tige Herinneringen aal bewaren en voor welk vertrouwen ik U dan ook langs desen weg myn besten donk betuig. Mocht myn wederepelen om een of andere dringen de roden echter deodzakelyk syn d an kunt U op myn mede werking rekenen. Vertrouwende,dat U myn sienawyse suit billyken, teekoneÉk met spert- en vriendschappelyke groeten,

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1930 | | pagina 1