i* H ,-i iff 1 AMSTERDAMSCHE FOOTBALLCLUB „AJAX" J AMSTERDAM AMSTERDAM, 17 September 1930. Den Heer J. de Boer Jr. Amsterdam Waarde Jan, Op de gisteren gehouden Elftallencomm. vergadéring werd o.a. naar voren gebracht dat je van plan was niét meer uit te komen. De commissie is echter van oordeel dat onze reserve's die jou moeten vervangen,nog niet van het juiste hout zyn om hiermede de competitie in te gaan»Waar wyrf echter weten dat je volbloed Ajaxied bentrekent de commissie ook Zondag op je medewerking en stuur ik je inliggend de aanschryving voor Exselsior. Wy kunnen je nog zeer noode missen en hopen dat je op je genomen besluit wilt terugkomen. Met groeten namens de Elft.comm. BülSuB!1 s IM«r April IUf ~r~ SECRETARIAAT ELFTALLEN-COMMISSIE TUGELAWEG 18 huis TELEFOON 53353 "eL tweeae voor hef NedefUndsche doel. Men zie ook verderop

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1930 | | pagina 1