18 sept. 5 Ami het Bestuur der Y. V. V. ffi torrnvogels" Yrnui den. Myne Heeren, Haar aanleiding van de bespreking met het Bestuur van wAjaxM moet Ik tot myn spyt mededeelen» dat, zooals U van "Ajax" el ree s vernomen 2P0.it hebben, dit bestuur xn het geheel erten zeerste op tegen wan dat ik het volgend Jaar voor een ander© vereerd ging zou uitkomen. Zooals ik U reeds ©enige malen heb gezegd ben ik teveel Ajax-man om Ajax zonder meer vaarwel te zeggen en spyt het my werkelyk te moeten mededeelen dat ik het a»s. seizoen niet van dienst kan zyn. Ik hoop eohter, dat U met een anderen keeper zult slagen en wensoh UW vereerd ging ver&or veel succes in d© ko- monds competitie. Met vriendelyke sportgroeten. hoogachtend

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1923 | | pagina 1