1 f -_2. O 1 tv /fz.b ri m K )p het U.V.V-terrein te Utrecht, werden zondag de wedstrijden gehouden van de ned. Keurelftallen. Wij geven hiervan een paar interessante kieken. i mm DEN HAAG, 192 WELED. Heer, Door d.z. hob Ik do U beleefd el, „oodi0on om mede t© spelen met het ■WALUWFMFI fta. dag terrein te ^aanvang i^f4ïrr.Uur. Uw gunstig antwoord gaarne per omgaande tegemoet ziende. Hoogachtend, P.S- VOOR SPOSTKLEEDING WOROT ZORG GEDRAGEN. S ECRETARIS f De voetbalwedstrijden te Utrecht i

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1923 | | pagina 1