DE VIER ROEMEENSE i VOETBALLERS DIE IN AJAX 1 i SPEELDEN, MAAKTEN DE J CEAUSESCU-TIJD ALLEEN ALS KIND MEE Sexy vrouwen en goedkoop bier in het 'Oostblok' GRENZELOOS AJAX Voetbal is een wereldsport en Ajax een wereldclub. Elk land heeft wel iets met het Amsterdamse voetbalbolwerk: voetballers die Ajacied waren, plekken waar Ajax geschiedenis schreef. In 'Grenzeloos Ajax' brengt schrijver en Ajacied Menno Pot de Ajaxfactor van Europese landen in kaart. In deel 12: Roemenië. Aanvalsdrift Monument menië. Bj clxlifG 14-02-2013 17 Roemrucht Roemeens Stefan Kovacs is de enige trainer die met Ajax twee keer de Europacup voor lands kampioenen won. Cristian Chivu kende een lastig begin bij Ajax, maar mocht in 2002 als aanvoerder de kampioensschaal omhoog houden. jaar nog een paar op proef: Bogdan Tiru, Iancu Gabriel, Cristian Gavra; talenten van de voetbalacademie van Hagi. Er dringt vast weer eens een Roemeen tot Ajax' hoofdmacht door. De allergrootste Ajax-Roe- meen hebben we overigens nog niet genoemd: Stefan Kovacs, de trainer die Rinus Michels opvolgde in de zomer van 1971. De spelers hadden de club gevraagd om een opvolger die wat tucht betreft iets minder streng in de leer was dan de keiharde Generaal - en die kregen ze. De aimabele, maar slimme Kovacs liet de teugels een beetje vieren, wetende dat hij van zijn voorganger een wereldselectie had geërfd, die volwassen genoeg was om te kunnen omgaan met lossere disci pline. Het werkte. Kovacs wordt gezien als de man die mocht oogsten wat Michels gezaaid had, maar hij is wel de enige trainer die met Ajax twee maal de Europacup voor landskampi oenen won, in 1972 en 1973. Kovacs werd geboren in Timisoara en beleefde zijn eerste successen als trainer bij het grote Steaua. Laat Ajax' bezoek aan de Ros-Albastrii ('Rood-Blauwen') van Boekarest een waardig eerbe toon zijn aan Stefan Kovacs, die in 1995 overleed, twaalf dagen voordat Louis van Gaal zou herhalen wat de Roemeen tweemaal flikte. ling), Cristian Chivu en George Oga- raru (beiden negen jaar) zullen zich er misschien nog iets van herinneren. Nicolae Mitea, die destijds vier jaar was, vrijwel zeker niet. Chivu, de eerste Ajax-Roemeen, mocht als aanvoerder de kampioens schaal van 2002 optillen en ging voorop in de strijd tijdens Ajax' held haftige Champions Leaguecampagne van 2002/2003. Het eenmansleger uit Resita groeide uit tot een van de populairste niet-Nederlandse Ajacie- den uit de clubhistorie. De Roemenen die na hem kwa men, waren steeds iets minder suc cesvol: Lobont was geliefd en even fanatiek als Chivu, maar veroverde nooit écht een basisplek voor langere tijd. De watervlugge Mitea was een revelatie in zijn eerste seizoen, maar stagneerde daarna, mede door bles sures. De sympathieke Ogararu (de enige Ajax-Roemeen met een verle den bij Steaua) had zijn momenten, maar geldt toch als een aankoop die het niet redde. Hij trainde deze winter een tijdje mee met Ajax en zal belang stellend toeschouwer zijn bij de wed strijden tussen zijn twee oude clubs. Ajax blijft zoeken in Roemenië, wetende dat in het voetballand van Gheorghe Hagi techniek en aanvals drift hoog in het vaandel staan. Roe menië brengt spelers voort die in de Ajaxfilosofie passen. Er waren er vorig Boekarest, wordt dus pas het tweede, maar het betreft hier wel een club die je zeer tekort doet door haar als 'Oostbok en dus onaantrekkelijk' af te doen. Steaua is een monument van een voetbalclub, die in 1986 als eerste club uit het Oostblok de Europacup voor landskampioenen veroverde, na strafschoppen, tegen FC Barcelona. Saillant: de Roemeense Revolutie tegen het regime van de wrede tiran Nicolae Ceausescu begon in 1989 in Timisoara. Steaua gold in de communisti sche tijd als 'de club van het leger', de club van Ceausescu, die volgens veel Roe menen kampioen 'moest' worden. De geest van de oude onder drukker waart in Roeme nië nog overal rond, ook bij de twee voetbalclubs die tij dens een Europa Leagueloting gekoppeld werden aan AFC Ajax. De vier Roemeense voetballers die in Ajax 1 speelden, maakten de Ceausescu-tijd alleen als kind mee: kee per Bogdan Lobont (elf jaar oud ten ten tijde van de omwente- DOOR MENNO POT Het is alweer 24 jaar geleden dat het IJzeren Gordijn openschoof. De landen uit de voormalige Sov jet-invloedssfeer zijn al bijna een kwarteeuw open, democratische Europese staten, maar Nederlandse voetbalsupporters (ook Ajacieden) noemen Oost-Europa nog altijd het 'Oostblok'. Die aanduiding is meestal niet positief bedoeld: we treffen in Euro pees verband doorgaans liever geen clubs uit die contreien, want die zijn soms verraderlijk goed, maar heb ben voor de gemiddelde Nederlan der ook iets grauws en onbekends, iets saais en onaantrekkelijks; zelfs al spelen ze aanvallend, leuk voetbal en staan er inmiddels Brazilianen op de loonlijst. In het voetbal bestaat het Oost blok nog een beetje. Als reizende supporter ben je er nooit met velen, maar altijd met een klein groepje, ver van huis. Je maakt rare dingen mee, zoals mijn vrienden in het Roemeense Timisoara in december 2009. Ze namen een taxi, de chauf feur gaf ze zijn visitekaartje, waarop naam en nummer van zijn taxibedrijf stonden. Hij liet ze ook de achter kant van het kaartje zien: daar stonden de contactgegevens van een escortbedrijf, óók met hemzelf als contactpersoon. Ziedaar het 'Oostblok' zoals moderne voetbalsup porters het zich voorstel len: niet communistisch, maar een beetje louche Het tweeluik tegen dé voetbalgrootmacht van het land, Steaua en gangster-achtig. Sexy vrouwen en spotgoedkoop bier zijn er meestal in overvloed aanwezig. FC Timisoara was, opmerkelijk genoeg, pas de eerste Roemeense tegenstander van Ajax in officieel Uefa-verband. De Amsterdammers bezochten Boekarest weliswaar al in juli 1933, voor vriendschappe lijke duels tegen Venus Boekarest (5-0-verlies) en Unirea Tricolor (5-0-winst), maar echte Euro pacupwedstrijden? Die speelde Ajax wel in Oostbloklanden als de DDR, Tsje- choslowakije, Polen, Hongarije en Bulga rije, maar nooit in Roe

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2013 | | pagina 14