16 JA! NEE JA! NEE NEE u r DE LEDENRAADS VOORZITTER Ga nu naar ajaxshop.nl, Ajax Fanshop ArenA of Ajax Experience Rembrandtplein OPINIE 14-02-2013 ajaxlife MONOLOOG DANIEL DEKKER rcr*v' WE VRAGEN HET... 1 Ajax uitshirt JR van Ajax uitshirt SR van €-80C- Officiële bedrukking Naam en nummer: WIJ ZIJN AJAX. Daniel Dekker is voorzitter van de Supportersvereniging Ajax. Hij legt het belang van de leden raad binnen de SVA uit. "Ruim 92.000 Ajacieden zijn lid van de supportersvereniging. Als lid sta je er waarschijnlijk nooit bij stil hoe een vereniging als de onze nu eigenlijk is georganiseerd. En laat ik eerlijk zijn, een aantal jaren geleden interesseerde mij dat ook vrij wei nig. Nog eerlijker: het kon me niks schelen. Het gaat ons als supporters om het voetbal, de prachtige club, de historie, de volgende wedstrijd, het succes en daarna zo snel mogelijk de volgende ster. Toen ik werd gekozen als voor zitter van de SVA kwam ik in con tact met vrijwilligers, Ajacieden die zitting hadden in de ledenraad van de supportersvereniging. En toen wist ik dat er nog heel wat komt kij ken bij het reilen en zeilen van zo'n grote vereniging. Natuurlijk is er ons kantoor; daar gebeurt het dagelijks, het is het kloppende rood-witte hart onder leiding van onze directeur en een team van specialisten. Alles wat met supporters en Ajax te maken heeft, is daar iedere dag onderwerp van gesprek. Het bestuur van de vereniging, voor het gemak noem ik het maar even 'mijn' team, zorgt voor het alge mene beleid en creëert bijvoorbeeld de ideale omstandigheden waardoor het kantoor haar werk kan doen. En dat moet dan ook zo zelfstandig mogelijk gebeuren. Ik bedoel: we zijn geen vereniging met stroperige besluitvorming of onnodige verga deringen. Daarnaast gaan we uit van individuele verantwoordelijkheid gekoppeld aan professionaliteit. Daarom ben ik ook zo blij met het functioneren van onze leden raad. Want deze raad adviseert op afstand het bestuur en het kantoor. Daarnaast heeft de ledenraad ook een controlerende taak. Noem ze gerust het geweten van onze ver eniging. Een aantal malen per jaar komen deze wijze vrouwen en man nen bijeen. Allemaal vrijwilligers, betrokken leden en ras-Ajacieden. De verkiezingen voor de leden raad zijn dan ook belangrijk. Doe mee of breng je stem uit." 'Ik denk bijvoorbeeld dat Ajax überhaupt niet zakelijk genoeg is, helemaal niet. Het is vaak pappen en nathouden, altijd: 'die funotioneert niet, dan zetten we hem wel ergens anders neer'. Die is raakl Bestuursraadslid Maarten Oldenhof windt er in Ajax Clubnieuws geen doekjes om. In het weekeinde van 19,20 en 21 juli organiseert de Football Supporters Europe een grootschalig internationaal supportersoongres in Amsterdam. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Suppor tersvereniging Ajax en is meer dan de moeite waard. Zet de data in uw agenda en houd ajaxlife.nl en onze krant in de gaten voor updates. Frank de Boer had tegen Roda JG wel wat meer vocale ondersteuning verwacht. De fanatieke groeperingen hadden daar eventjes geen zin in vanwege enkele uitgedeelde stadionverboden in Venlo. En dan is het helaas meteen stil in de Arena. Yvonne Bes, je bent nu drie jaar voorzitter van de SVA-ledenraad en zeven jaar lid van de ledenraad. Wat is de belangrijkste taak van de voorzitter? "Als voorzitter ben je eigenlijk onpartijdig, en ben je een verbindingsstuk tussen de ledenraadsleden en het bestuur. Ik zit ook de vergaderingen voor. We zitten allemaal in de ledenraad namens de leden, ruim negentigduizend Ajaxsup- porters. Ik probeer dus ook zo goed mogelijk te peilen wat er onder de supporters leeft." Hoe doe je dat? "Ik heb zelf een seizoenkaart en ga ook wel eens naar uit wedstrijden. Dan luister je naar wat supporters te zeggen hebben. Bijvoorbeeld over de prijsstelling van toegangs kaarten bij Europese wedstrijden. Dat kun je dan weer ter sprake brengen in een ledenraadsvergadering. Dat levert vaak goede discussies op. Maar als ledenraadslid kun je niet zorgen datje buurman eerder een seizoenkaart krijgt als hij op de wachtlijst staat. Het gaat om algemeen beleid, niet om persoonlijke dingen." Maar moeten jullie als SVA-ledenraad wel dis cussiëren over bijvoorbeeld de toegangsprijzen? "Formeel gezien controleren we natuurlijk de financiën en het beleid van de Supportersvereniging Ajax. Maar we zitten ook in de ledenraad namens al die negentigduizend leden. Dus het is goed om het bestuur te adviseren in zaken die de leden echt aangaan. Dat is niet alleen bijvoorbeeld bij een contributieverhoging, maar ook bij zaken als toegangs prijzen. Het bestuur kan dat weer meenemen bij gesprek ken met de Ajaxdirectie." (MvD) uu Slechts

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2013 | | pagina 13