Arena houdt problemen met internet 'INTERNETGEBRUIK, EN DAN MET NAME VOOR SOCIAL MEDIA, IS ERG BELANGRIJK. OOK VOOR DE BELEVING IN HET STADION' Nieuwe verkiezing ledenraad SVA Bellen in stadion geen probleem meer door zestig antennes ajaxlife Ajax blijft verbinden. Zelfs nu het economisch slecht gaat, blijft de Supportersvereniging Ajax gewoon groeien. Wil jij de ruim negen tigduizend leden vertegenwoordigen in onze ledenraad, en zodoende meediscussiëren en -beslissen over het verenigingsbeleid, stel je dan verkiesbaar. Spelregels Aanmeldingsbrieven graag sturen naar: De Amsterdam Arena heeft sinds het begin van dit seizoen zestig antennes om het tele foon- en dataverkeer te verbeteren. Een echt goed bereik blijft echter een probleem met vijftigduizend supporters in één stadion. SVA 14-02-2013 Laat je rood-witte hart spreken DOOR ONZE REDACTIE De Ajaxsupporter heeft een positief- kritische blik. De Supportersvereni ging Ajax heeft dat ook; op het eigen verenigingsbeleid, maar ook op het supportersbeleid van Ajax. De leden raad van de SVA maakt deze proces sen van dichtbij mee, als adviserend en controlerend orgaan, dat plusminus vijf keer per jaar bijeen komt. Elk jaar vindt er een ledenraads verkiezing plaats. Sommige leden raadsleden stellen zich herkiesbaar, andere volwassen leden doen een gooi naar een van de vrijgekomen plekken, voor een termijn van drie jaar. Lijkt het jou ook wat om in de ledenraad van de SVA te komen? Stel je dan nu beschikbaar voor een van zeven vrijko mende zetels. Aanmelden kan vóór 1 april 2013, per e-mail of brief aan de verkiezings commissie (zie kader voor gegevens). Vat in je e-mail of brief kernachtig samen (maximaal 200 woorden) wat jij kunt en wilt betekenen voor de leden van de Supportersvereniging Ajax. Jouw boodschap zullen we in Ajax Life nummer 18 (18 april) publi ceren, samen met de motivatie van de andere kandidaten. Stuur bij de brief ook alvast een duidelijke pasfoto van jezelf mee. De uitslag van de verkiezing, die net als vorig jaar digitaal zal verlopen, staat in de eerste Ajax Life van volgend seizoen. Er zijn uiteraard wel voorwaarden waaraan je dient te voldoen: - Je moest op 1 juli 2012 ouder zijn dan achttien jaar. -Je moet op 1 april 2013 minimaal een jaar lid zijn van de Supportersvereni ging Ajax. - Je moet in Nederland wonen. - Je mag geen soortgelijke functies heb ben (gehad) bij een andere prof- club. - Voor fans met een stadionverbod is geen plek! Supportersvereniging Ajax t.a.v. de verkiezingscommissie Postbus 22944 1100 DK Amsterdam Mailen kan ook: organisatie@svajax.nl Voor meer informatie: 020 - 677 75 16 applicatie die dus nog moeilijk te gebruiken is tijdens wedstrijden. In totaal hebben 250.000 mensen de app gedownload, en zijn er maan delijks 100.000 actieve gebruikers. Hoeveel mensen de app gebruiken in het stadion is niet bekend. Wifi Ajax' mediamanager Mark van Leest sprak vorig jaar maart tijdens het event Digital Marketing Live! over een nieuw wifi-netwerk in de Arena, die de capaciteit moest vergroten. Het is een plan dat inmiddels op de plank ligt, onder meer vanwege de hoge kosten. Markerink: "Het is een miljoe neninvestering. Je hebt honderden zenders nodig voor een goed wifi- netwerk. En dan is het nog maar de vraag of je voldoende capaciteit genereert voor vijftigduizend fans. En dan heb je nog te maken met de straling. Daar zijn ook nog vragen over: voor hoeveel straling zorgen al die zenders, en is dat nog gezond?" Om beter te kunnen waarborgen dat het 3G-netwerk (voor internet) niet overbelast raakt in de Arena, hoopt Markerink dat het gebruik gereguleerd kan worden. "Dat bete kent dat niet honderd mensen een foto kunnen uploaden van een mega byte en de rest niets kan doen, maar dat iedereen een handeling van een bepaald aantal bytes kan doen. Alles dat erboven komt, lukt niet meer. We zijn nu aan het onderzoeken of dat technisch haalbaar is." Applications seizoen voor zestig antennes (kosten: twee miljoen euro) om het probleem te tackelen. Dat is echter maar deels gelukt. "De bereikbaarheid is behoorlijk verbeterd. Bellen is geen probleem meer," stelt Arena-directeur Henk Markerink. "Het probleem zit 'm meer in de data. Als duizenden men sen allemaal een foto van een mega byte willen uploaden naar bijvoor beeld Twitter of Facebook, dan heb je daar een enorme capaciteit voor nodig. Veel stadions worstelen daar mee." Dat het bereik voor telefonie is verbeterd, vindt ook Ajax. "Wat betreft het dataverkeer kan er nog wel een slag worden gemaakt," laat een woordvoerder namens de club weten. "Internetgebruik, en dan met name voor social media, is erg belangrijk. Ook voor de beleving in het stadion." Ajax maakt bij de thuiswedstrij den ook reclame op het grote scherm in de Arena voor de Ajax App, een DOOR MIKE VAN DAMME Jan Driessen deelde zijn ergernis via Twitter. De directeur communicatie van Ajax' hoofdsponsor Aegon schreef na de thuiswedstrijd van Ajax tegen Feyenoord: 'Ook na de verbouwing geen verbinding in de Arena tijdens #ajafey. Het is 2013 en dus niet meer acceptabel dat fans niet kunnen com municeren.' Het blijft een probleem: een tweet de wereld insturen of een fotootje op Facebook zetten tijdens de thuiswed strijden van Ajax. De Amsterdam Arena zorgde aan het begin van het

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2013 | | pagina 12