VIJFHONDERD JAAR CRUIJFF HET ONTBEERDE HENDRIK AAN DE FINESSE IN ZIJN HANDEN DIE ZIJN ACHTER- ACHTERKLEINZOON WEL ZOU HEBBEN IN ZIJN VOETEN Voorvader Cruijff kwam als wees naar Amsterdam Als Ajax Life 14 op 14 februari uitkomt, dan moet er op pagina 14 een verhaal over Johan Cruijff staan. Dat is logisch. Genealoog Meindert van der Meulen onderzocht de wortels van De Verlosser. Die liggen niet in Amsterdam, maar in Friesland. ajaxlife Ambachtswerk r J 1 1 1 De familienaam Cruijff bestaat al honderden jaren in Nederland. Het stamboomonderzoek van Meindert van der Meulen brengt ons in elk geval terug naar 1706, het jaar waarin Heijmen Cruüff trouwde met Jannetje Hendriks Schroeff, in Amersfoort. Stamboom Johan Cruijff -| ACHTERGROND 14-02-2013 Friese Verlosser DOOR MIKE VAN DAMME Hendrik Draaijer was ineens wees. Net als zijn vier zussen was het bijna vijfjarige Leeuwarder jochie vanaf 3 november 1832 overgeleverd aan de plaatselijke barmhartigheid, en dat zes dagen voor zijn verjaardag. Vader Andries Hendriks Draaijer overleed acht dagen eerder aan de gevolgen van cholera - 44 jaren jong - en nu viel zijn moeder, Hendrikje Berkhoven, hetzelfde lot te beurt. Ook zij werd slechts 44 jaar. Drastisch zou het leven verande ren voor Janke (17), Christina (12), Martha (9), voor Johanna (2), en voor de dus vijfjarige Hendrik. Geen familie om ze op te vangen, hun wortels kei hard doorgesneden. 3 november 1832 was de dag die de broer en zussen uit eindelijk richting Amsterdam zou drij ven. Via het Leeuwardse weeshuis. Van gegoede komaf was de familie Draaijer niet. Vader Andries Hendriks (touwslager van beroep) en moeder Hendrikje waren analfabeet, en het gezin woonde in een van de onvermo gende wijken van Leeuwarden, aan de Ipe Brouwerssteeg 10. Naast de vijf kinderen die ze zouden achterlaten, gaven ze nog drie kinderen het leven. Christina (twee maanden) en de eer ste twee Hendriks (vijf maanden en één maand) zouden als zuigeling al sterven. Uit een rapport van de binnenva der van het Leeuwardse weeshuis zou blijken - zo publiceerde Jan Faber in januari 2012 in Leovardia, het histo risch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving - dat de vijf wel levende kinderen enig onderwijs zou ontbe ren. De jongste telg, Johanna, leed daarnaast aan kinkhoest, en zou op zevenjarige leeftijd overlijden, in het stadsweeshuis. Terug naar Hendrik, de betovergroot vader van Johan Cruijff. Volgens het verhaal in Leovardia kreeg hij vanuit het weeshuis een opleiding bij een koperslager in Leeuwarden. Deze kans, die hij als niet-wees waarschijn lijk niet had gekregen, liep op niets uit. Hij was niet geboren voor het ambachtswerk. Het ontbeerde hem aan de finesse in zijn handen die zijn achter-achterkleinzoon wel zou heb ben in zijn voeten. Hendrik besloot in 1844, op bijna zeventienjarige leeftijd, vrijwillig in militaire dienst te gaan, waarvoor hij uiteindelijk naar Nijme gen ging. Het was een tijd zonder bevol kingsadministratie. Waarom Hen drik Draaijer uiteindelijk in 1854 in Amsterdam terecht kwam om daar op 2 mei 1855 te trouwen met Grietje van Oort (afkomstig uit Breukelen) is onduidelijk. Wel is bekend dat zijn zussen Janke, Christina en Martha ook al naar de hoofdstad waren getrokken en daar uiteindelijk zou den overlijden. Het leven van Hendrik Draaijer in Amsterdam zou niet minder tur bulent verlopen dan dat in Leeu warden, ontdekte Meindert van der Meulen. Grietje van Oort overleed al op 28-jarige leeftijd en liet Hendrik met zoon Gerrit (de overgrootvader van Johan Cruijff) achter. Hendrik hertrouwde na vier maanden met Elisabeth Bet, die 62 jaar zou wor den. Uiteindelijk hertrouwde Hen drik nog een keer, met de 22 jaar jongere Jannetje van Barneveld. Hij werd 76 jaar. Hendrik Draaijer werd in Amster dam stratenmaker, het beroep dat zoon Gerrit ook zou gaan beoefenen, tot diens overlijden op 48-jarige leef tijd. Gerrits zoon, Hendrik Johan nes - naar wie Cruijff is vernoemd - werd diamantbewerker. Hij overleed ruim drie jaar (op 64-jarige leeftijd, in het oorlogsjaar 1943) voordat zijn beroemde kleinzoon werd geboren. *'X»\ ca */j'c v A j J,,jf,. C//. Ja. Rijk Cruijff De Draaijers zouden Amsterdam niet meer verlaten. Maar hoe zat het met die andere tak, wiens achternaam een van de bekendste in de voetbalwereld zou worden? Van der Meulen onderzocht ook de laatste generaties Cruijffs. De eerste Cruijff die Amsterdam aandeed, was Rijk Cruijff, geboren in 1799 in Amersfoort. Op 10 mei 1820 trad hij (generatiegenoot van Hen drik Draaijers vader) in Amsterdam in het huwelijk met Auckie Albers. Rijk Cruijff was molenaarsknecht, het beroep dat ook zijn zoon Pieter Cruijff zou beoefenen tot zijn dood op 33-jarige leeftijd (tuberculose). De volgende generaties - Johan Cruijffs betovergrootvader, overgrootvader en opa - waren werkmannen. Zijn vader had, zoals bekend, een groentezaak in Watergraafsmeer. Het waren harde werkers, de beide kanten van Cruijffs familie. Mensen die met hun handen werkten. Als stra tenmaker, molenaar of diamantbewer ker. Niet wetende dat in de jaren zes tig en zeventig van de twintigste eeuw hun beroemde nazaat zou uitblinken met zijn voeten. En zo niet alleen de trots van Amsterdam zou worden, maar stiekem ook van Friesland. J4 6 jtó (<U. Je C CU 3 CU ■O ,c CU 0 LiY J ,i. r L -rv. J '.lr r*-»* •<- - 'i- t 'i.,: A A i r C v 44?/. .C lr r/.L. IQ r-Tf-' V t'ct'.é.. '77<V. Andries Draaijer overleed in 1832 aan cholera, zo staat vermeld in het Register der Cholera-Zieken in Leeuwarden. Heijmen Cruijff is een van de oud- ties later vinden we Johan Cruijff betovergrootvaders van Johan terug. Cruijff. Waar het onderzoek van Van der Meulen stopte - hij Familie richtte zich meer op de familie Natuurlijk zullen mensen die Draaijer uit Friesland - daar ging Cruijff, De Cruijff of Draaijer als de website Droogleever.com nog achternaam hebben, zich al eens verder terug de geschiedenis in. hebben afgevraagd of ze familie In liefst nog zes generaties voor zijn van Johan Cruijff. Maar wie oudbetovergrootvader Heijmen zeven generaties teruggaat in de kwam de achternaam Cruijff voor. kwartierstaat van De Verlosser, In 1540 werd Rijk Corneliszoon naar de tijd van Heijmen Cruijff, Cruijff van Blootenburg geboren, is al aardig wat andere achter- zoon van Cornells Dirckzoon de namen tegengekomen. En daarbij Cruijff. Rijk Corneliszoon zag het zijn nog niet eens de broers en voorvoegsel 'de' in zijn naam ver- zussen van de directe voorou dwijnen, en werd daarmee de eer- ders van Cruijff opgenomen. Zie ste 'Cruijff' in de kwartierstaat, jij je achternaam in de lijst staan, waarin alleen directe voorouders dan ben je wellicht ook familie vermeld staan. Veertien genera- van Cruijff. Abels Rees Alber(t)s Rens Augustinus Roosehaan Bergers Schippers Berkhoven Scholten Daansen Seller De Bruijn Siep De Grosse Sijmons Docter Steevens Draaijer Stikvoort Eefting Theunis Emmeriks Tiggers Fransen Tossijn Ganzepoel Trier Groenendijk Triptol Hartman Van Bemmelen Hemmerle Van de Laar Hofman Van den Ende Hurter Van den Schellener Jans Van der Horst Kareis Van der Neut Koeleman Van Huizen Koster Van Oort Laroo Van Raam Pabrutte Van Rijn Pees Van IJselmuüden Pels Van Stelten Pieters Van Tuijl Praag Verbruggen Purmer Vrümoet Dorothea Daansen 1888-1954 Cornelia Helena van Stelten 1884-1968 Dirk van Rijn 1819-? Cornelia Abels 1829-? Pieter Cruijff 1828-1862 Maria Anna Stikvoort 1826-1888 Harmanus Selter 1824-? Pieter Hermanus Cruijff 1856-1926 Wilhelmina H. Koeleman 1822-? Wilhelmina Christina Selter 1858-1930 Hermanus Cornelis Cruijff 1886-1957 Gerritje Laroo 1854-1924 Hendrik Daansen 1831 -? Elisabeth Koster 1837-? Dirk Daansen 1865-? Gerrit Draaijer 1855-1904 Hendrik Johannes Draaijer 1879-1943 Hendrik Draaijer 1827-1914 Grietje van Oort 1829-1857 Samuel Arnoldus Laroo 1815-1853 GROOTOUDERS OVERGROOTOUDERS BETOVERGROOTOUDERS Petrus Franciscus Theunis 1831 -? Dorothea O. E. Hartman 1840-? BETOVERGROOTOUDERS Elisabeth Theunis 1867-? OVERGROOTOUDERS GROOTOUDERS Helena Wilhelmina Tossijn 1818-1876 Jan van Stelten 1867-? Cornelia Geertruida van Rijn 1867-? Gerrit van Stelten 1810-? Grietje Bergers 1841 -? Hermanus Cornelis Cruijff 1913-1959 VADER

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2013 | | pagina 11