Dekker@Jaakke De waan van de dag cru y Ff WWW.GRUYFF-FOUNDATION.ORG foundation AJAX KORT 4 W ajaxlife 22-03-2008 X Voor Ajax Life wisselen Ajax' voorzitter John Jaakke en onze voorzitter Daniël Dekker geregeld publiekelijk van gedachten. Soms heftig, maar altijd met wederzijds respect. Het gaat om het clubbelang. Deze keer: achterkomt. Maar een nieuwe structuur betekent natuurlijk niet dat jullie als bestuur nu opeens niet meer weten wat er moet gebeuren. Ik vraag me wel af of jullie de motivatie nog kun nen opbrengen? Veel mensen reageerden nogal blij na jullie aankondiging te stoppen. Dat moet tocb wel aankomen? Ja! Ik begrijp dat bet bij de men sen wat verwarrend overkomt, maar zo is bet niet. De bele geschiedenis met Johan was niet gelukkig. Ik denk zelf dat hij nog veel voor de club en Marco kan betekenen, maar niet op de manier die mensen van hem verwachten en graag zien. In tijden van onzekerheid wil men graag zekerheid. Dat is niet te koop en hangt zeker niet af van één persoon. Het commissierap port gaat óók over structuur en dat gaat verder dan het invul len van de poppetjes. Er bestaat geen simpele oplossing en het is vals om net te doen of dat wel zo is. Te vaak en te snel wordt naar dit middel gegrepen en zeker in het voetbal. Ajax heeft nu de mogelijkheid goed na te denken wat er in de structuur moet gebeuren. Mijn advies is 'Neem die tijd', want we staan voor fundamentele keuzes. Natuurlijk De Sport/ef Tour is een initiatief van Pluryn, Johan Gruyff Foundation en Stichting de NEES. Spelers uit de selecties van verschillende Betaald Voetbal Organisaties bezoeken zorg instellingen om met jongeren met en zonder handicap te sporten. Ook Ajax is al vanaf het begin betrokken. Naast voetbal kunnen de deelnemers ook andere sporten beoefenen. Het plezier dat jongeren beleven aan het sporten, staat hierbij voorop. Door de Sport/ef tour vindt integratie plaats: mensen met en zonder handicap ontmoeten elkaar in een sportieve sfeer. Dit is één van de projecten waarmee de Gruyff Foundation kinderen laat sporten en spelen. Jouw steun is hard nodig om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Kijk op www.cruyff-foundation.org om te zien hoe jij een steentje bij kunt dragen. Immers: "Alleen kun je niets, je moet het samen doen" (Johan Gruijff). lekker door. Ik begrijp dat mensen zich afvragen hoe het nu verder gaat, maar in de dagelijkse praktijk is weinig veranderd. Dat is eigenlijk heel goed. De mensen hij Ajax zijn al veel gewend en gaan gewoon door met hun werk. Natuurlijk wordt er soms geïmproviseerd. Dat is logisch, maar ik zie geen zaken die echt blijven liggen of die nu wezenlijk anders gaan. De ledenraad geeft ons nu ook het volledige vertrouwen. Daardoor kunnen we doorgaan met de dingen waarvan we denken dat ze goed zijn voor de club. Dacht al dat 't allemaal meeviel. Maar als je de mediaverhalen soms leest, krijg je toch een vertekend beeld. Lijkt me niet prettig voor iedereen die in en rondom de Arena werkt. Onder de supporters merk ik dat sommigen in de war raken. Eerst meldt De Verlosser zich hij de slag boom en staat iedereen op de banken. Een paar dagen later zitten we teleurgesteld op diezelfde bank. Een beetje alsof je na een voorsprong toch weer Beste John, roerige tijden. Ik hoorde en las veel over onze club en wat zat er weer veel onzin hij. Daarom maar eens hij jou chec ken, al weet ik niet goed waar te beginnen. Men suggereert dat Ajax een stuurloos schip is, waar niemand echt de leiding heeft. Volgens mij heb je ze niet hij Ajax, maar je bent toch nietje vakan tiedagen aan 't opmaken? Als ik ze had moeten opmaken, was ik vorig jaar al gestopt. Dus don't worry. We gaan gewoon was het niet leuk sommige reac ties te horen en te lezen, maar ik weet waarmee ik bezig hen en er zijn ook mensen die dat zien. De geschiedenis wordt altijd in de toekomst geschreven. Dat is nu niet anders. Het rapport gaat over de laatste tien jaar. Dat is niet toevallig. Ajax staat nu voor beslissingen die een betekenis kunnen hebben voor de komende tien jaar. Ik hoop dat de club goed nadenkt over de juiste keuzes en weg blijft hij de waan van de dag, al is dat soms moeilijk. Dit is de motivatie om nu te functioneren. Juist nu, zou ik willen zeggen. Dat klinkt strijdbaar. Het rap port gaat inderdaad verder dan de poppetjes. Al moeten we vaststellen datje toch hij het functioneren van personen uitkomt. Als de club verder wil, moet men keuzes maken. Dat proces is volgens mij nu gaande. Ik vroeg me de afgelopen maanden wel vaak af waarom ze al niet veel eer der gemaakt zijn, maar dat zal wel komen door de combinatie van al die poppetjes. Wat dat betreft zat 't jou zeker niet mee, maar dat lees je natuurlijk nergens. De cultuur en de geschiedenis hebben Ajax in een houdgreep, die sommigen tegen heter weten in blijven voe den. Daar moet vooral verande ring in komen. Volgens mij wor den beslissingen dan een stuk makkelijker en is er geen ruimte meer voor de waan de dag. SPORT/EF TOUR

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2008 | | pagina 14