13 Voetbal terug naar publiek bestel if p I THUIS OP DE BUIS De uitzendrechten van de Eredivisie liggen weer bij de publieke omroep. Voor zo'n honderd miljoen belastingeuro's kan Nederland de komende vijfjaar weer met het bord op schoot naar de buis kijken. Voetbalfans zijn blij. De Eredivisie CV hoopt met een apart live-kanaal een nieuwe geldbron aan te boren. ajaxlife INTERVIEW 22-03-2008 NOS opent jacht op één miljoen verdwenen kijkers DOOR SANDER ZELDENRIJK De voetbalrechten brachten heel wat minder op vergeleken met het samenvattingcontract van Talpa/ Tien (en later RTL). Dat telde drie jaar geleden zeventig miljoen euro neer voor de beelden. Laatstge noemde omroep wilde de sprong in het diepe klaarblijkelijk niet meer wagen. Te hoge kosten, te weinig reclame) opbrengsten. Uit de kos- ten-batenanalyse, zo verklaarde ook anchorman Wilfred Genee, bleek dat er weinig eer meer te behalen viel voor RTL, dat in tegenstelling tot Talpa, ook zonder de voetbalkijk cijfers kan overleven. Anders had het wel meer geboden. De NOS zag zijn kans schoon. Voor de rechten van de live-duels maakt men komend seizoen iets minder dan de helft over. Omdat het nog maar de vraag is hoe suc cesvol het nieuwe Eredivisiekanaal wordt, staan enkele instanties garant voor het voorlopige miljoenentekort. Daardoor leiden de clubs er in ieder geval niet onder. De laatste drie jaar kregen de com merciële boodschappers nogal wat kritiek. Te veel reclame tussen de wedstrijden door, geen journalis tieke indeling naar relevantie en verslaggevers die te nadrukkelijk aanwezig zijn. Niet voor niets ver dwenen er één miljoen kijkers als averechts effect op de vercommerci alisering van het voetbal. Het is de vraag of die verloren groep op korte termijn weer de weg naar de publieke zender weet te vinden. Dat moet gebeuren met het vol gende pakket. De samenvattingen gaan op vrijdag, zaterdag- en zon dagavond naar de NOS. Datzelfde geldt voor de radiorechten. Langs de Lijn leek als instituut even concur rentie te krijgen van BNR-nieuws- radio, maar mag zich voor zo'n vijf miljoen euro per jaar wederom zendgemachtigde noemen. Een fijn en vertrouwd gevoel. Niet voor niets volgden een paar miljoen luisteraars de ongekend spannende slotdag van de vorige competitie. De live-duels zijn een verhaal apart. Op moment van schrijven is nog onduidelijk hoe we deze vol gend seizoen kunnen bekijken. De belangrijkste voorwaarde is wel, dat alle supporters op een makkelijke, toegankelijke manier hun ploeg rechtstreeks kunnen volgen. De Ere divisie CV zal daar deze of uiterlijk volgende week duidelijkheid over geven. Enkele opties zijn digitale sei zoenkaarten, betalen per wedstrijd (pay-per-view) of een abonnement op alle duels. Uiteindelijk moet het Eredivisiekanaal 24 uur per dag en zeven dagen per week uitzenden. De gevolgen voor de supporters zijn dus redelijk duidelijk. De profclubs gaan er de komende drie jaar niet op achteruit. Volgens de Eredivisie CV is het nu tijd voor betaaltelevisie als het om voetbal gaat. Dat blijkt overigens nog niet uit de cijfers. Desondanks is de digitale revolutie aanstaande, zo niet in volle gang. Niet voor niets worden de mobiele rechten ook via het live-pakket geëx ploiteerd. Het is alleen de vraag hoe snel Nederland 'om' is. De Eredivi sie CV ziet een potentieel van zes honderdduizend abonnees. Gebeurt dat in een rap tempo, dan wordt het Eredivisiekanaal wellicht een goud mijn, waarvan Ajax financieel ook maximaal profiteert als traditionele topclub. Wie vindt dat de publieke omroep makkelijk met het belastinggeld omspringt, komt bedrogen uit. De jaarlijkse kosten bedragen 21 miljoen euro. Het bedrag moest 'maatschappelijk aanvaardbaar' zijn, zoals de omroep vorig jaar al liet optekenen. De STER (Stichting Ether Reclame) verwacht gemid deld twaalf miljoen euro terug te verdienen aan reclametijd rondom de sportblokken. Als dat bedrag daadwerkelijk geïncasseerd wordt, compenseert het de publieke inves tering deels. Verder krijgen we de vertrouwde gezichten van Tom Egbers, Jack van Gelder en Mart Smeets weer terug en lijkt er geen plek meer voor Humberto Tan, Barbara Barend en Wilfred Genee. Het wordt interessant te zien hoe de publieke omroep gaat samenwer ken met de Eredivisie CV, waar de commercie hoogtij viert. De NOS won in ieder geval het eerste discussiepunt. De aanvangstijd van 19:00 uur op de zondagavond blijft overeind en wordt niet verplaatst naar 20:00 uur. Wat de toekomst betreft zal de NOS haar publieke uitgangspunt en journalistieke onafhankelijkheid goed in de gaten moeten houden. Bij RTL zijn ze niet rouwig om het verlies. Insiders verwachten dat er wellicht een RTL-bod komt op de live-rechten van de commerciële Champions League. Die rechten liggen tot en met het seizoen 2008- 2009 nog bij de publieke omroep. Daarvoor betaalt men naar verluidt zo'n 26 miljoen euro op jaarbasis. Naar verwachting blijft RTL wel het programma Voetbal Insite maken. Verder hebben de commerciëlen nog steeds de rechten voor de KNVB- beker (voor circa acht miljoen tot de zomer van 2009). Wat rest, is de terugkeer van de vertrouwde schal lende Studio Sport-tune. Hoe laat en op welke dag kunnen we de samenvattingen van onze club komend seizoen bekijken? Een (voorlopig) NOS-overzicht: Vrijdag: 22:30 voetbal Zaterdag: 22:30 voetbal Zondag: 18:00 andere sporten Zondag: 19:00 voetbal Zondag: Studio Voetbal (is nu 22:50)

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2008 | | pagina 10