Stel je kandidaat voor de ledenraad! Supportersvereniging Ajax, postbus 22944,1100 DK Amsterdam. T.a.v. de verkiezingscommissie Mailen kan ook: organisatie@svajax.nl. Voor meer informatie: 020 311 1514 ajaxlife Heb jij specifieke ideeën waar de Supportersvereniging Ajax voor moet staan? Wil je jouw betrokkenheid als Ajacied vergroten? Dan wordt het tijd dat je jezelf verkiesbaar stelt voor de komende ledenraadsverkiezingen AJAX KORT 22-02-2009 ij Ajacieden met een mening Wat doet de ledenraad? De ledenraad is belangrijk als hoogste orgaan binnen de Suppor tersvereniging Ajax. Deze raad van wijze en betrokken Ajacieden (man vrouw, maximaal dertig personen) stelt het beleid van onze vereniging vast en controleert of het ook wordt uitgevoerd. Daarnaast denken de raadsleden mee over onderwerpen die de supporters raken. De leden raad komt zo'n vijf keer per jaar bij een. Dat is niet vaak, maar er wordt wel van je verwacht dat je je goed voorbereidt op deze vergaderingen (daarbij uiteraard geholpen door de vergaderstukken) Wie kan er in de ledenraad komen? Alle leden van de Supportersvereni ging Ajax, eigenlijk. Oké, er zijn een paar beperkingen. Je moet ouder zijn dan achttien jaar, je dient ten minste één jaar lid te zijn van de vereniging en je moet in Nederland wonen. Leden die deel uitmaken van een orgaan of commissie van een betaald voetbalorganisatie in Nederland (of dat het afgelopen jaar waren) kunnen geen zitting nemen in onze ledenraad. En als je een stadionver bod hebt, kan dat ook niet. Omdat de Supportersvereniging Ajax fans uit het hele land vertegen woordigt, hopen we dat ook mensen buiten Amsterdam zich verkiesbaar stellen. Friezen, Brabanders, Limburgers, Overijsselaren en Gelderlanders met een Ajax-hart en grote betrokkenheid; stel jezelf kandidaat! Hoe stel ik mezelf kandidaat? Door je vóór 1 april 2008 per e-mail of brief aan te melden bij de verkiezingscommissie. De post- en mailadressen staan in onderstaand kader. Weet dat de tekst wordt gebruikt om jou te presenteren als kandidaat. Meld dus naast je naam en leeftijd vooral wat je graag wilt veranderen bij de supportersvereni ging. Waarvoor jij je in de ledenraad hard gaat maken en waarom leden juist op jou moeten stemmen. Vergeet niet een recente pasfoto mee te sturen. Om je op weg te helpen, staat op www.ajaxlife.nl een verkorte versie van het beleidsplan van de Supportersverenging Ajax. En hoe gaat 't dan verder? In Ajax Life nummer 19 presenteren we alle kandidaten. Bij deze editie krijgen alle stemgerechtigde leden een stembiljet. De uitslag van de verkiezing (spannend!) staat in de eerste Ajax Life van het seizoen 2008-2009. Mocht je genoeg stemmen hebben gekregen, dan is jouw officiële installatie tijdens de eerste leden raadsvergadering van het volgend

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2008 | | pagina 9