JaaaaaaahU Districtsnieuws Even voorstellen: District Oost Sfeerteam komt met speciale verrassing bij Ajax-Panathinaikos LFDE M M +I DE TWAAL B ROTO SMPETC HET BESTUUR VAN DE SVA HET LAGERHUIS UITSLAG LEDENRAADSVERKIEZINGEN DISTRICTEN A EN G JEUGDZAALVOETBALTOERNOOI Het gebeurt de laatste tijd niet veel meer, maar nu Adidas heeft besloten ons mooie shirt weer in ere te herstellen, kreeg ik kippenvel en liepen drie dikke strepen over mijn rug. Leve Adidas! Vanaf dit moment kunnen we een blok gaan vormen tegen al die andere stomme merken, want wees nu eens eerlijk:Adidas als sponsor is toch de beste?Neem alleen al de kwaliteit. Dit is een overwinning voor iedereen die zich heeft ingezet om dit voor elkaar te krijgen. De supporters zullen het shirt weer gaan kopen en als Adidas goed kijkt naar het shirt, dan zie je toch al drie mooie strepen: wit, rood, wit. Nu kunnen we gaan kijken of wij als supporters Adidas iets terug kunnen geven door middel van promotie, want wij hebben geen moeite met de sponsor Adidas. Alleen die strepen op de mouw hoort niet, past niet en kan niet. Traditie is traditie. Zeg nu zelf, je gaat toch ook niet de drie kruisen van het Amsterdamse wapen veranderen in drie vierkantjes? Wat er met het uit-shirt gebeurt interesseert niemand, want dat was toch al een commercieel gedrocht. Dat shirt is alleen voor de heb en daar zit geen emotionele waarde aan. Adidas, bedankt hè! En nu samen terug naar de top waar wij en jullie horen! Drie strepen boven de rest? Op de open dag verwacht ik dat jullie straks drie straaljagers over het stadion laten vliegen met drie dikke rookstrepen en daarachter een vliegtuigje met een spandoek 'Adidas wenst Ajax veel succes'. Dat heeft pas impact. Ik durf er eigenlijk niet over te beginnen, maar ik begrijp niet waarom Winter Wonderland is afgelast. Want op voetbalveld nummer zoveel kon je makkelijk schaatsen. Het leek wel zo glad als de cover van het voetbalblad Hard Gras. Binnenkort verschijnen er voetbalschoenen met sneeuwkettingen. Ik begrijp eigenlijk niet waarom Heerenveen zo aan het klagen was. Zij zijn toch niet anders gewend; hoofdsport nummer 1 in Friesland is schaatsen. Zo konden zij alvast oefenen voor de elfstedentocht. De ballen gleden zo het doel in. En binnenkort kan de ANWB in de multifunctionele Arena een anti-slipcursus aanbieden voorde leden. Ajax heeft een boete gekregen voor de ongeregeldheden bij Feyenoord. Ook moeten zij opdraaien voor de schade (in de fik gestoken stoeltjes). Het lijkt mij het meest handig om rookmelders op te hangen. Misschien dat de scheidsrechters dan ook wakker worden? Joark foto: Ron Richel Ajax-life nummer 9 20 december 2 V.l.n.r. Ed Lefeber, Wilco Jongenelis, Jan van Vugt, Caroline van Staave- ren en Mare Boerop. De Supportersvereniging werd vorig jaar bestuurd door een interim bestuur, waardoor er natuurlijk gezocht moest worden naar enthousiaste personen die het nieuwe bestuur zouden gaan vormen. Recentelijk zijn alle posities ingevuld en is het tijd het bestuur voor te stellen aan de leden. Het bestuur van de supportersver eniging bestaat uit vier leden van de SVA en een bestuurs lid namens Ajax. De laatste post wordt op dit moment vervuld door Ed Lefeber, adjunct-directeur Operations. Voorzitter Jan van Vugt is al dertig jaar supporter van Ajax. Sinds 1994 is hij lid van de SVA. Twee jaar daarna nam hij plaats in de ledenraad. Het fenomeen 'ledenraad' was naar zijn mening een toegevoegde waarde voor de SVA en daaraan wilde hij zelf een wezenlijk aandeel leve ren. Verder is Jan voorzitter geweest van deze ledenraad en secretaris van het bestuur, alvorens het voorzitter schap te aanvaarden. Jan heeft zich als voorzitter ten doel gesteld een goed functionerende professionele organisa tie op poten te zetten met veel aandacht voor de leden en een gezonde financiële basis. Wileo Jongenelis, Ajax-supporter vanaf zijn geboorte, is secretaris en tevens binnen het bestuur verantwoordelijk voor internationalisering. Hij is sinds begin '93 lid van de vereniging. Vrijwel direct daarna ging hij zich actief voor Op donderdag 11 januari 2001 houdt District Oost een Ajax-info discussie-avond. Gasten op deze avond zijn in ieder geval Michael van Praag en Arie van Eijden. De activiteit heeft plaats in het theater bioscoop Bom- mersheuf te Zevenaar. De discussie wordt gegoten in de vorm van het tv-programma Het lagerhuis. Vooraf gaande aan deze discussie zal de inmiddels veel bespro ken documentaire 'Ajax: Daar hoorden zij engelen zin gen' vertoond worden. De avond is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, waarbij leden van de SVA voorrang krijgen bij de koop van een toegangskaartje en de mogelijkheid hebben een introduce mee te nemen. Toegangskaarten zijn alleen via de voorverkoop verkrijg baar. Op de dag van de activiteit heeft er geen kassaver koop plaats. De toegangsprijs (inclusief een gratis con- In september zijn er ledenraadsverkiezingen geweest in de districten A en G. De uitslagen zijn als volgt: District A De volgende leden zijn automatisch gekozen, aange zien er geen tegen-kandidaten waren: Peter Nederlof Paul Verhoef PeterWitkop District G Gekozen zijn: Sandra v.d. Brand Arthur Verhaar Fred Rotgans Co Brouwer Wim Wassenaar is reserve ledenraadslid. In de eerstvolgende editie van Ajax Life besteden we aandacht aan de ledenraad van de SVA. sumptie) bedraagt F110,- voor leden en F115,- voor niet leden. Reageer snel, want VOL=ECHT VOL. Voor informatie over kaartverkoop kunt u bellen met 06- 50557932 of 06-50545073. E-mailen kan natuurlijk ook: districtoost@hotmail.com Op zondag 11 maart 2001 gaat district Oost 'back to the roots', want dan brengen de regio's Tukkerland, Salland, Veluwe, de Betuwe en Oost Gelderland het bekende jeugdzaalvoetbaltoernooi weer tot leven. Het is alweer zo'n zes jaar geleden dat dit toernooi voor het laatst werd gehouden, dus wordt het tijd voor een vervolg. De oude formule voor wat betreft het samenstellen van de teams wordt ook deze keer gehanteerd. Dit betekent dat ieder een zich individueel kan aanmelden en dat de organisa toren van het toernooi de uiteindelijke teams samenstel len. Zowel jeugdleden van de SVA als leden van de Ajax Kids Club kunnen aan dit toernooi deelnemen, mits zij behoren tot de gestelde leeftijdscategorie. Het is ook mogelijk om een introduce aan te melden, maar leden van de SVA en de Ajax Kids Club hebben voorrang indien er te veel aanmeldingen zijn. De leeftijdscategorieën zijn: F-pupillen: 01-01-'92 t/m 31-12-93 E-pupillen: 01-01-'90 t/m31-12-'91 D-pupiUen: 01-01-'88t/m31-12-'89 Voor leden van de SVA en de Ajax Kids Club bedragen de kosten van deelname FllO.OO en voor introduces F115,00. Dit bedrag dient overgemaakt te worden naar ABN Amro rekening 44.14.43.109 (Didam) o.v.v. Jeugdtoernooi Zutphen en het lidmaatschapsnummer. LET OP: de introduces dienen pas te betalen als men zeker is van deelname. De organisatie neemt hierover persoonlijk contact op! Wil je meedoen, stuur dan een brief met je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en lidnummer naar: Supportersvereniging Ajax, Postbus 69, 6900 AB Zevenaar Indien je een introduce wilt aanmelden, vermeldt dan behalve jouw eigen gegevens zijn of haar naam, geboor tedatum en telefoonnummer. de vereniging inzetten door mee te werken aan de oprichting van de regio's en districten. Na regiovertegen woordiger en ledenraadslid te zijn geweest, trad hij toe tot het bestuur. Ook binnen het bestuur heeft Wilco al een hele 'carrière' achter de rug. Hij heeft zitting gehad in het interim bestuur en heeft de posten Districten en Suppor terszaken vervuld. Wilco wil als secretaris bijdragen aan het verbeteren van de vereniging op organisatorisch gebied. De penningmeester binnen het bestuur is Mare Boerop Net als Wilco Jongenelis is hij Ajax-supporter vanaf zijn geboorte. In 1994 werd hij lid van de supportersvereni ging en vier jaar later nam hij zitting in de ledenraad om een bijdrage te kunnen leveren aan het promoten van Ajax. Zijn doel als penningmeester is het financieel gezond en onafhankelijk houden van de vereniging d.m.v. groei van het ledenaantal. Verder wil Mare meer financiële ruimte creëeren, zodat er meer georganiseerd kan worden voor de leden. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor alles wat met communicatie te maken heeft, heet Caroline van Staaveren. Zij is al bijna 30 jaar verknocht aan Ajax. Lid van de supportersvereniging is zij sinds de oprichting. Al gauw zette Caroline zich actief in voor de vereniging onder het motto 'als je vind dat iets op een andere manier gedaan moet worden, moet je er zelf iets aan doen'. Caro line is o.a. betrokken geweest bij de oprichting van de regio's en districten en heeft haar district vertegenwoor digd in de ledenraad. Als bestuurslid Communicatie wil zij de communicatie verbeteren tussen het bestuur, de ledenraad, de organisatie en de supporters. Ajax speelt op woensdag 20 december in de Amsterdam Arena tegen Panathinaikos in het kader van het 100-jarig jubileum. Rondom deze replay van de Europacup I-finale (1971) organiseert het sfeer team allerlei activiteiten, zoals de afsluitende lasershow. Eén speciale verrassing wil sfeer- teamvoorzitter Olaf nog even voor zich houden. Door Jeroen Kleijne „De voorwedstrijd is oud-Ajax tegen oud-Panathinaikos. Die wedstrijd krijgt echt een histo risch tintje, met oud-spelers en zelfs een van de grensrech ters uit die tijd. Tussen de wed strijden door hebben we een hele bijzondere verrassing georganiseerd, maar dat blijft nog even geheim. De afsluiter is een spectaculaire lasershow; het mooiste bewaren we voor het laatst. En uiteraard zijn er weer de vlaggetjes, voor de col lectors onder ons. Want het is toch een feestelijke wedstrijd." Olaf vertelt dat het sfeerteam dit seizoen nog niet alles uit de kast heeft gehaald. „Goed voetbal maakt een goede sfeer. Het gaat goed met het sfeer team, maar het wachten is alleen nog op betere presta ties. Dus daarom hebben we het op sommige momenten een beetje rustig aan gedaan. Maar we hebben bijvoorbeeld wel 1600 Ajax-mutsen uitge deeld bij Feyenoord-Ajax. Een van de eerste keren dat we iets hebben gedaan tijdens een uitwedstrijd." Het belangrijkste doel van het sfeerteam is nu om van de Amsterdam Arena weer zo snel mogelijk een echt Ajax-stadion te maken. De sfeerteamvoor- zitter: „We willen de Ajax-geest terugbrengen in het stadion, de Amsterdam Arena steeds meer een Ajax-look geven. We zijn daarover nog druk in onderhandeling met de sta diondirectie, maar die is zeker bereid de supporters tegemoet te komen. De wedstrijd tegen Panathinaikos krijgt in ieder geval een supporterswaardige afsluiting, door met 150 man met fakkels het veld op te komen. Sinds het sfeerteam er is, zijn dat soort dingen beter haalbaar. Binnen de bestaan de regels op het gebeid van veiligheid proberen we toch zoveel mogelijk ideeën van supporters te verwezenlijken."

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2000 | | pagina 18