^ï^-^eDUbbeWekker' -© Triomfmars door Duinkerken -j:i£ssr=.-— als doping iÊÈk s,.p K"-' k Voor nop op Wembley Dick scoorde 6 efi mijn porters, die de finale van 1971 live' hadden meegemaakt, De respons was overweldigend. Van alle ingezonden brie l's een bloemlezing gemaakt. m \9 rÜ»s ™eg, he, was geloof - ^Ca..rikio«'»'~'"eb DaarheXrwenogéenmdj1eWe T WembleY- 8«Klderich4™d^t2Z.*MrU8relS' d'e V-W 1MMIO (^UVdvUG "ehbem^r^SeTP"a,h"»4»" Ajax-life nummer 9 20 decembeT 2000 m ÏSI had Het feest na afloop was er niet minder om. In kngeian ik voor geen goud had willen missen. .Zwaag Amersfoort. 13 november 2000. """Tk tao of lichamelijk gehandicapt. lig,ikkrijgernogk.ppevelv »et in het kort^pro^en met de Wim-Theo-Joop enmnde g was het ree Enterpr.se naar D dronken in veel in het glaasje gt controle, daar ■r slapen, nou dat hebb ee„ beetje stadion, hij was inmiddels d voor het stadionn.eta.de supporters uit te vas dat, ik kan het niet "^^"hettinde van de we gingen echt uitt ons g0ggx£S heen en acht over v/h veld Awdenstip, ik heb het nog een ;ras geplukt bij de na de overwinning, ,og veel gezelliger ee0 gegeven moment .r zeker voor mij, ik P -k e„ altijd maar zo „ooit hebben willen m.ssen,.k zeg ni J991, geweldige dag_ ,f Amsterdammer ben ik al zevende inn geboren en getogen ter- Vijftig jaar was ikttwn^eopWembfadj^^t^rZ^1'^^0' wonnen. T—""1mbley de eerste Eurona C.im loren, was ik er ook bij. Ik weet me de belevenissen voor de i-^i ik 48 dde finale van '71 nog goed ik:S'E, »£f"TkU"nenm*n ben mij als doping zodai ik Hw even' Ajor werkte voor sche Zeebrnggeopde boot naar Engeland tZZlZ orjioocij rond de finale geest te halen. Om alles mee te kui ir arhfor /-.IIi i gebleven. Ajax werkt- eiteloos volhield. De met bussen vanuit Ar Franse Calais de oversteek n X v P3She' gekleed. Op de boo, werd flink „,,™dr„"ken en Tmue Lee" W° °P Tra^garS^^n^"esfi Wflfi^yberti ten voordat h7tE? bepaalden het straatbeeld T, Z li roodwitte versieringen bleek dat we praT£ tefhalhet Stadion in "tochten, veld. Ik herinner rne nofww, ff" met g°ed zicht °P het Ruud Krol, die dour eenre hm kmCldent ti,dens de rust. geerde de zinLnde Al- k°" meed°en'1 dion ging tekeer. Ik kL»T m6t Z',n kruk' Het hele ,mc punten staan me nog goed bii Def "T' V3"' °°k de tWee doel prachtige voorzet van Piet Keizer^!8 ™fckvanDijknaeen Haan. Na de wedstrijd XI it f f' Van inva"er Arie nissen met de metro terug naar Dovw'somm^ n°g W3t maar ik kon dat niet Ook Hp me Sommigen gingen slapen, verliep, had ik geen behoefte om p ('e" °PPerbeste sfeer terug in Amsterdam hebben w °°g knijpen' E™al het Plaatselijke Oo^wpark omdat p akkertJe genomen in om naar huis kon b~' S,!. „T 'Z" was vrouw en ik thuis Zij was doodnn i f dag kwamen mijn ging me 11 seplein, die 's avonds genland siL df huldiging op het Leid- ge«n ik mijn S ™E™™ake„. A«m bet centrum vertrokken Daar f a 11 k a"oen naar was he, wederom élm grom feest Zoals S VfK8» finale dal was. Net één lange, mooie "film. r""'J dle rust. diri- sta- IPP ouie mm. Wim ten Oort (79), Amsterdam jprnr de eerste die gewonnen werd. Ik wasin naar vrienden en ik dat een reisbu- dionplein, tegenover het Olympisch a 1 r andaaruitwerdde oversteek naar vertrokkenwenaarZeebrugge/Oosten ein g wkte krijtrotsen van Engeland gemaakt. De volgende morgen vro dubbeldekkers klaar om Dover. In de havenplaats stonden een paar oude^ ammele d^ ons te transporteren naar Londen, vertrokken we op tijd met de gelaten. Na in de wijk 'Soho sfeer Wembley Wij waren ruim voor de wed- ™e...namö=.empelvanhé,E„^—,W.*W,e strijd aanwezig. Later hoorden doof „ebrekkige aansluitingen. We genomen, de volledige eerste helft ha e,1« bestond vofledig uit staan- hadden een redeUjk goed zicht op het veld ^^^„^„besie plaatsen, dat mocht toen nog. Ajax am d vlakbij het doel waarin wedsmjd. Dé2-0vonAf.e Ha.rm |fep Had wj hij scoorde. Ik herinner me nog dat Ruud Kro p Met dezelfde „ie, een gebroken been! Na de wédsmjd moesten ,kme krakkemikkige doo, sla.pgebrek en he, vele bier. Donderdapnor^n kwamen we via dezelfde route ai, op de heenreis terug in Amster dam. Thuis dook ik meteen mijn bed in. Ik was erbii gewees (Wj Mulderberg 0 yj x feeds onder dervokvan^ °Pgegroeid en nog tig ben, ben ik alheelZ, Porter in harten nieren IkTT TlAjaxsuP~ 'live' nieegemaakt en h 'B 1 Cl'fina- 'iertig jaar alle thuiswedstri döw must .eggen dat eZldSaï, «Peren stroomt. °ed door mijn De finale op Wembley heb ik hu een groep van circa dertin n g6mis£' Met de dag van de wedstrijd fff'"f" Zi'n we "P Londen gereisd. Twee minm WiegtUig naa" fluitsignaal van arbiteS K T 6erste Pas m het stadion. Het versll n Z Waren we en de spanning voor hetvp ike gehaasr teid zou worden (het is iml °"S voorgescho- P gde fi„aie van .fnogal werd ?in de finale van de FuronaT^31^'6 nujn vrouw op een e,Z P 1 Staa« al t1 flegeven rnnm,,,,, 'opeen gegeven dar v'"JiJn vrienden en i „dak gingen „a de,D "anwgevallen. scbaamd van Dijk, was v "«"vygevanen. Ik scha^A was je voor dat ik door de ff m6 6r beSt een eens had gemerkt dat vrouwiief^fUgd® niet Was gegaan. Gelukkig S?t haar stokje op- Ha de wedstrijd £b be,deZe sneI ^er geruild met een aJh, no« relikwieën daarvoor kreeg ik vlag e„ l" -g ik een viag én"een loop van de Velden (53), Pijnacker samenstelling: Sander van Hof en Erik de Bruin

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2000 | | pagina 13