districtnieuws 0 Regio Salland Regio Oost Gelderland Ajax supporters enquête District Midden Districtsfeest Bowlingtoernooi Inside News Ajax-voorzitter opent eerste fans-trefpunt Michael van Praag opende op 27 januari onder toe ziend oog van 150 man met een knal in rockcafe Big Al in Gramsbergen het eerste Ajax trefpunt van ons land. De regio Salland houdt daar nu iedere eerste en laatste donderdag van de maand zitting: om te darten, te kla verjassen, maar bovenal om te ouwehoeren. Na de opening nam Michael uitgebreid de tijd om met de aan wezige supporters van gedachten te wisselen over de club. „Want ik wil graag weten hoe u over Ajax denkt." Hij stelde zelf vragen om te vernemen wat er leeft onder de aanhang. Daarbij kwamen de meest uiteenlo pende zaken aan de orde. Duidelijk en meestal uitvoe rig beantwoordde onze voorzitter de vragen. Als de spelers straks net zo goed voetballen als Van Praag in Gramsbergen praatte, wordt Ajax dit seizoen alsnog kampioen. Het was een gezellige avond en deze gebeurtenis werd door drie regionale kranten, de regionale televisie en radio verslagen. Deze exposure laat zien dat Ajax en haar supportersvereniging een graag geziene gast is. Welke regio volgt? Wij zijn er in geslaagd om voor de supporters uit de regio Oost Gelderland een arrangement Ajax te boe ken. Dit arrangement bestaat uit: bezoek Ajax muse um, rondleiding stadion en het bezoeken van de wed strijd Ajax - MVV. Daarnaast ontvangt iedere deelne mer nog een leuke attentie. Moren Reizen staat garant voor de reis per luxe touringcar. Dit alles staat gepland op zondag 07 mei a.s. en het aantal plaats is beperkt. De kosten bedragen f 99,00 per persoon. Voor leden van de Supportersvereniging Ajax bedragen de kosten f 87,50 per persoon. Aanmelden of informatie alleen schriftelijk of via e-mail hubwja@hetnet.nl. Het adres is Supportersvereniging Ajax, Postbus 69, 6900 AB Zevenaar. Graag vragen we je aandacht voor het volgende. De Supportersvereniging Ajax presenteert in samenwer king met de Universiteit van Amsterdam, een enquête voor Ajax supporters via internet. Iedere Ajax suppor ter kan meedoen, en met deelname is een mooie prijs te verdienen. De enquête bestaat uit twee delen: één algemeen deel waarin we zijn geïnteresseerd zijn hoe het is om Ajax supporter te zijn, en een deel speciaal bestemd voor leden van de supportersvereniging. Ook niet leden kunnen hun mening hierop kwijt. In dit laatste deel zijn we geïnteresseerd naar jouw mening over een aantal zaken (b.v. de combiregeling). Maar ook, wat vind je goed bij Ajax? En wat moet absoluut veranderd wor den? En heb jij zelf hier ideeën voor? Voor dit soort zaken biedt deze enquête de uitgelezen mogelijkheid om je mening te uiten. Naast dat jullie stem zal worden gehoord, en dat hier bij de bepaling van nieuw beleid rekening mee zal wor den gehouden, kun je ook met deelname een mooie prijs verdienen. Onder de deelnemers aan de enquête zal een Ajax shirt verloot worden met handtekeningen van de voltallige selectie. Je kunt de enquête invullen via www.ajax.nl. Ga naar de site van de supportersver eniging en klik op 'enquête'. Op donderdag 6 april a.s. vindt er weer een spetterend districtsfeest plaats in zalencentrum 't Hooghlandt te Hoogland (vlakbij Amersfoort). Op vertoon van de Supporters Club Card betalen leden van de suppor tersvereniging f5,- en niet-leden f10,-. Ook op dit dis trictsfeest zullen weer een aantal spelers van de selec tie aanwezig zijn, muziek gedraaid worden en staan er een aantal verassingen op het programma. Kaarten zijn verkrijgbaar op de avond zelf aan de ingang van 't Hooghlandt. De zaal gaat open om 19.00. Het pro gramma begint om 19.30. Op vrijdag 24 maart vindt er de voorronde voor het bowlingtoernooi plaats in Leusden. Het toernooi begint om 20.00 en zal duren tot ongeveer 24.00. Er is nog plaats voor enkele teams. De winnaars gaan door naar de finale in Amsterdam. Een team bestaat uit vier personen. Kosten bedragen f80,- per team. Hiervoor krijgt u ook een hapje en een drankje. Voor meer infor matie kunt u contact opnemen met de supportersver eniging op nummer 020-3119706.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2000 | | pagina 23