Kiezen of gekozen worden! Postcode De ledenraad is het hoogste orgaan van onze vereniging en bestaat uit 30 leden, die gekozen zijn door de leden. Deze ledenraad controleert en adviseert het bestuur en wordt betrokken bij alle belangrijke beslissingen. In principe kan iedereen zitting nemen in deze raad, dat wil zeggen als je uiteraard lid bent van de vereniging, je beschikbaar stelt voor het kiesdistrict waar je woont, 18 jaar of ouder bent en als je wordt gekozen. Hoe gaat dat in zijn werk? District A District G k Ledenraad Nederland is verdeeld in kiesdistricten. Om precies te zijn 7: A t/m G. Uitgangspunt bij de indeling van die districten zijn de regio's en de daarbij behorende post codes van Nederland. In principe worden de leden gekozen voor een periode van drie jaar. ieder jaar worden er ledenraadsverkiezingen gehouden, maar - zoals in de statuten staat vermeld - worden die afwis selend in de verschillende districten georganiseerd. Dit jaar zijn de districten A en G aan de beurt. Het aantal leden per district wordt bepaald door een zogeheten kiesfactor. Die wordt bepaald door de ledentelling op een bepaalde datum, in dit geval 1 januari 2000. Een beetje ingewikkeld verhaal, maar het komt er op neer dat er voor het kiesdistrict A vijf zetels te verkiezen zijn. En voor het kiesdistrict G vier zetels. Ben je woon achtig in één van de twee betreffende kiesdistricten, dat kun je zien aan de hand van de postcodelijst en plattegrond van Nederland op deze pagina, ben je 18 jaar of ouder en heb je zin in een uitdaging? Dan kun je je verkiesbaar stellen. Stuur vóór 15 maart 2000 een aanmeldingsbrief, waarin je kort iets over jezelf vertelt en ook uitlegt waarom jij vindt dat je een goed leden raadslid zou kunnen zijn, naar het onderstaande adres. Een recente pasfoto dient te worden bijgevoegd. In Ajax Life 7, die medio april zal verschijnen, worden de kandidaten per kiesdistrict voorgesteld. In die Ajax Life vind je ook een geldig stembiljet voor de stem gerechtigde leden. Stemgerechtigde leden zijn leden en gezinsleden van 18 jaar en ouder. Als je zelf geen kandidaat kunt of wilt zijn, stem dan in ieder geval wel, uiteindelijk is de ledenraad er om de belangen van en voor elke supporter te dienen. Een goede ledenraad is dus goed voor de SVA. [vetjKiezen of gekozen worden, daar gaat het omljeinde vet] In Ajax Life 1, die in september verschijnt, wordt dan de uitslag bekend gemaakt, waarna de nieuwe leden raadsleden aan de slag kunnen gaan. De ledenraadook iets voor jou? Denk er maar eens over na. Aanmeldingsbrieven kunnen tot 15 maart 2000 gestuurd worden naar: Supportersvereniging Ajax, t.a.v. de verkiezingscom missie, Borchlandweg 16-18,1099 CT Amsterdam Namens de verkiezingscommissie, Ko Brouwer Regio's Kop van Nooid Holland, West Friesland, Kennemerland, Zuid Holland Noord 1600 AA t/m 2399 ZZ 2500 AA t/m 2799 ZZ Regio's 't Groene Hart, 't Gooi, Utrecht, Zuid Flevoland 1200 AA t/m 1399 ZZ 2400 AA t/m 2499 ZZ 2800 AA t/m 2899 ZZ 3400 AA t/m 3899 ZZ

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2000 | | pagina 38