'We moeten ervoor waken dat we niet gaan generaliseren op uiterlijke kenmerken' Rompslomp Raddraaiers regeling te wachten? Groepsvervoer weten de combiregeling een goed initiatief te vinden. „Hiermee houd je kwaadwillende elementen uit de voetbalstadions en kun je de supporters maximale veiligheid garanderen." Burgemeester Schelto Patijn van Amsterdam verklaarde tijdens de loting in Brussel zelfs helemaal niets te weten over combiregelingen. Een onzinnige opmerking van de wethouder en burge meester, reageert Roland Pieloor, redacteur van het fanzine De Ajax Ster. „De gemeente Amsterdam heeft natuurlijk méér zorgen dan een gemeente als Enschede. Amsterdam is een EK stad. En de bestuur ders willen niet al te veel in de schijnwerpers staan en wimpelen de problemen van zich af. In januari hebben we de stand opgenomen. Als er géén positieve resulta ten zijn geboekt, zullen er verscherpte acties volgen", dreigt Pieloor. Caroline van Staaveren, bestuurslid van de BOVS, ver wacht dat het niet zo'n vaart zal lopen. „We geven de minister en de gemeenten twee maanden de tijd om de kwestie grondig te onderzoeken. We willen hiermee de druk op de ketel houden. De BOVS vindt dat iedereen, dus ook opa's met hun kleinkinderen, veilig het stadion moet kunnen bezoeken. En niet elke wedstrijd waar voor een combiregeling geldt, is een risicowedstrijd. Als de beleidsbepalers dat inzien, zijn we al een eind op de goede weg. En zullen supportersacties rond voet balwedstrijden voorlopig opgeschort worden." Bestuurslid Wilco Jongenelis van de Supportersvereni ging Ajax: „De combikaart is in feite een noodmaat regel om de boel bij risicowedstrijden in de hand te houden. Eind vorig jaar was ik bij een zaalvoetbaltoer nooi tussen RBC en NAC en de burgemeester dreigde bijna met een wedstrijdverbod. Onzinnig. Tal van burgemeesters zijn niet op de hoogte van de conven ties van supporters. Of is het eerder gemakzucht? Als je iedereen met een trein naar een bepaalde gemeente vervoert, scheelt dat een hoop rompslomp. Zoiets moet de gedachtegang zijn van sommige gemeenten." Jongenelis vervolgt: „Aangezien sommige gemeentes niet goed op de hoogte zijn van de risicofactoren heeft de commissie Stekelenburg een aantal duidelijke crite ria opgesteld. Maar sommige burgemeesters in den lande volgen eerder de adviezen op van de politie dan van de bestuurders. De supporters zijn beter op de hoogte of er wel of niet een verhoogd risico is." Fractieleider Paul Rosenmöller van Groen Links, die zich getuige zijn initiatiefwetsvoorstel tegen de zwarte handel in voetbalkaartjes hard maakt voor de veilig heid van 'iedere voetbalsupporter', heeft zijn twijfels over de combiregeling. „Er zitten nogal wat haken en ogen aan, die we verder in de fractie moeten bekijken. Zo is het merkwaardig dat supportersgroepen in Amsterdam op de trein moeten stappen. Dat is omslachtig en werkt wroeging van supporters in de hand. Desalniettemin is er niets mis met de trein. Het openbaar vervoer is prima geregeld in Nederland. Zelf neem ik dagelijks de trein naar Den Haag. Het is een goede zaak dat je door zo'n regeling grote groepen raddraaiers oppakt, maar we moeten ervoor waken dat we niet gaan generaliseren op uiterlijke kenmerken". Rosenmöller vindt overigens wel dat supporters ook zélf de hand in eigen boezem moeten steken. „Als supporter moet je voorkomen dat er rotzooi komt en zelfverantwoording dragen. Wij als overheid kunnen vrij weinig doen, omdat het een zaak is tussen de voet balbond en de betrokken gemeenten. Ik heb trouwens diverse burgemeesters gesproken, en niet allemaal zijn ze voorstander van een combiregeling." Middels de Belangen Organisatie Voetbal Supporters (BOVS), de KNVB en andere betrokken partijen is er in de afgelopen periode getracht te komen tot oplossingen. De houding van de KNVB en enkele clubs (waar onder Ajax) is zeer constructief. Helaas moet geconcludeerd worden dat de lokale overheden en het ministerie de problemen nauwelijks willen onderkennen en geen bereidheid tonen op korte termijn struc turele oplossingen te zoeken. Om dit nogmaals onder de aandacht te brengen werd op 17 december 1999 de petitie combiregelingen door vertegenwoordigers van de BOVS en de KNVB aan minister Peper aangeboden. Tegelijkertijd werd dezelfde petitie in verschillende voetbal steden aan de lokale overheden aangeboden. De Supportersvereniging Ajax onderschrijft de grieven van de supporters en heeft haar eisen en wensen meerdere malen kenbaar gemaakt. De oplossingen liggen volgens de SVA met name in: het vastleggen van duidelijke criteria voor combiregelingen vergroting van de capaciteit van de uitvakken (variabele capaciteit) het invoeren van een uniforme toegangsprijs voor bezoekersvakken

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2000 | | pagina 37