MAAR ER GEBEURDE MEER iet alleen de voetbalsuccessen maar, bijvoorbeeld ook de suppoosten, de omroepers, de F-side, het scorebord, de feestavonden en de talloze verbouwingen bepaalden de unieke sfeer in het stadion van architect Daan Roodenburgh, dat volgens hem een "mooi huis in een grote tuin" zou moeten zijn. In het in september te verschijnen naslagwerk Een mooi huis iïi een grote tuin staat bijna alles over 62 jaar Ajax-stadion. Speciaal voor Ajax-Life volgt op de komende pagina's een kleine voorpublicatie. N SUPPORTERSVERENIGIN De opening van het Ajax-stadion vond plaats op 9 december 1934.Vooraf was in het clubblad een oproep geplaatst aan de leden en donateurs om niet vóór twaalf uur naar het stadion te komen, aangezien enkele hoogwaardigheidsbekleders eerst rondgeleid moesten worden. Het Ajax-stadion bood die zondagochtend een vrolijke aanblik.Aan vlaggestokken op het hoofdgebouw wapperden vlaggen en overal liepen supporters rond met bloe men en cadeaus voor hun club. Het mu ziekcorps van Verkade uit Zaandam open de om twaalf uur het gebeuren, waarna RietjeVolkers.de vrouw van speler Wim, een olijke speech hield.Vóór de hoofdtri bune was een kleine verhoging met micro foon plus standaard geplaatst. Na haar rede hees mevrouw Volkers een door alle vrouwen van spelers, bestuurders en trai ner aan Ajax aangeboden vlag. Architect Jordanus Roodenburgh werd ook niet vergeten. Het 'Comité Huldeblijk Ajax' onder leiding van penningmeester Tjerk de Munnik was vanaf maart van dat jaar bezig geweest om Roodenburgh een passend cadeau aan te bieden. Het steentje was aan het rollen gebracht door de voor verkopers van Ajax. Zij kwamen met het plan de club een elektronische klok, een gelijksoortige als op de Marathon-tribune van het Olympisch Stadion, aan te bieden. Het comité koos voor een ander cadeau, twaalf gebrandschilde ramen, met daarop onder meer binnen Ajax beoefende spor ten. Het was nog een heel gedoe om de ramen gefinancierd te krijgen. Drie maan den voor de opening ontbrak nog drie honderd gulden. In het clubblad verscheen een emotionele oproep van De Munnik aan de 'lakse'Ajax-leden, waardoor het alsnog lukte. Oud-voorzitter Wim Egeman schonk Roodenburgh namens de leden en donateurs de twaalf ramen, die werden ge plaatst in de kantine. De officiële opening werd verricht door de Amsterdamse wethouder I.H.J.Vos. Hij sprak namens de gemeente zijn gelukwen sen uit en bood Ajax de herinneringsme daille van de stad Amsterdam aan, als blijk van waardering voor de rol die de vereni ging gespeeld heeft in de lichamelijke op voeding van de jeugd. De negenjarige André Brokmann.zoon van bestuurs-

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1996 | | pagina 8