ajajufe AJAXSUPPORTERS EN DE TOEKOMST LIJN 9 SILOOY-KLEEDKAMER valt dat de velden met het centraal gelegen complex een geheel vormen. „De architect heeft de ronde vorm van onder meer de tribune overal in terug laten komen. Bijna niets is echt recht. De bar in de kantine loopt in een slingervorm, de kleedkamers hebben allemaal een andere grootte, en zelfs de ballenvangers lopen in een ronde boog naar beneden." Aan een ding ontkwamen de ontwerpers niet: de enkele souvenirs meege nomen uit De Meer. Zo zal het karateristieke glas-in-lood van het restaurant worden meegeno men en zullen de wereldberoem de letters 'ajax', altijd het eerste shot bij een programma over De Meer, ook nu weer de entree van de thuishaven sieren. Weliswaar niet de orginele, maar op zeker dezelfde stijl, hoogte en de onmisbare voetbal als trefzekere punt op de 'j'. bevinden zich naast de fraaie ruimte voor de supportersvereniging, de kantine en de bestuurskamers. Net als de kleedkamers zijn ook de laatste vernoemd naar illustere Ajacieden, en in dit geval zijn de ereleden en -voorzitters de gelukkigen. Op de eerste verdieping bevinden zich te vens de werkkamers van de diverse trai ners, wat vooral voor Co Adriaane een opluchting moet zijn. Na een aantal jaren te hebben gebivakeerd in een bouwkeet, kanAdriaanse nu eindelijk rustig werken in een gerieflijke omgeving. denverdieping zijn de kleedkamers. En dan vooral de namen. Op basis van een zeer strenge selectie, waarbij vooral is gekeken naar het aantal wedstrijden dat een be paalde speler voor Ajax gespeeld heeft, draagt een kleedhok de naam van een Aja- cied. Zo zullen de amateurs en de jeugd van Ajax zich voortaan omkleden in bij voorbeeld de Sjaak Swart-kleedkamer, het hok met de naam van Sonny Silooy of een douche pikken in de John van 't Schip kleedkamer. Opdat alle spelers, alle aanwe zigen maar weten met wie ze te doen heb ben, zodat de drang om ooit het eerste elftal te halen alleen maar sterker wordt. Een stapje hoger, op de eerste verdieping, Net als in de catacomben van De Meer zal op de begane grond van De Toekomst de eregalerij niet ontbreken. Maar nu zijn het niet alleen internationals van toen en nu, dit keer is er een plaatsje ingeruimd voor alle jeugdspelers van ajax die via de oplei ding het eerste elftal hebben gehaald. Hen- richs kent de getallen uit zijn hoofd: „Van de 540 spelers die ooit in de hoofdmacht optraden, zijn er maar liefst 205 afkomstig uit de eigen jeugd! Een percentage van bij na 38% is het meer dan sprekende bewijs dat de investeringen in het nieuwe com plex op zijn plaats zijn." Met de opening van De Toekomst zal Ajax beginnen aan een nieuwe stuk voetbalhis torie. Natuurlijk was het op Voorland niet verkeerd en zal iedereen die Ajax een warm hart toedraagt nog vaak denken aan de velden langs de Middenweg, kijkend naar weer een talentvolle lichting Ajacie den met het kenmerkende geluid van Lijn 9 op de achtergrond. De komst van de ArenA en De Toekomst is echter bittere noodzaak wil Ajax ook in de komende de cennia haar huidige positie handhaven. Met de aanwezige souvenirs uit lang vervlogen tijden blijft het verleden echter meer dan levend, zodat nog vaak genoeg zal worden gedacht aan het oude stadion. En wie wil er nou niet douchen in de Sonny Silooy- kleedkamer? Door Jan Focke Voorland heet nu DeToekomst.Twee begrip pen die overeenkomst tonen. De Toekomst ligt op een steenworpafstand van Amsterdam Are nA en is de basis en thuishaven van de jeugdha- ven van de jeugdopleiding van de A.F.C.Ajax. Om binding met de nieuwe omgeving te krij gen is het belangrijk om onze identiteit in de directe omgeving te laten gelden.Affiniteit met de nieuwe omgeving is van belang voor de con tinuïteit van de successen van de A.F.C.Ajax. Op de woensdagmiddagen 4,11 en 18 sep tember 1996 aanvang 13.30 uur en op 25 sep tember (finales) worden op de velden van sportpark De Toekomst en Strandvliet in de directe omgeving van de ArenA, schoolvo^ balcompetities georganiseerd, waaraan zeW 25 basisscholen uit de directe omgeving (Am sterdam Zuidoost) zullen deelnemen. Onge veer 1000 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, verdeeld over ongeveer 120 teams (4-tal- len en 7-tallen) doen mee aan dit unieke pro ject. Het is bekend dat veel jonge kinderen in de Amsterdamse Bijlmermeer talentvol zijn, maar niet lid zijn van een vereniging. Om als nieuwe vereniging in dit deel van Amsterdam binding te krijgen met de omgeving heeft Ajax deze schoolvoetbalcompetitie geadopteerd. Het geheel wordt uitgevoerd door de Stich ting De Toekomst en is bedoeld om in dit ge bied van Amsterdam een sportcultuur te ont wikkelen en het imago van Ajax in dit deel van Amsterdam te laten gelden. Op 25 september zijn de finales op de velden van De Toekomst, welke vroeg in de middag zullen beginnen vanwege een Champions League wedstrijd van ons aller Ajax I. In de organisatie partici peren enkele amateurverenigingen uit de geving van de ArenA (F.C.Amstelland en Sw- Bijlmer), het Bijlmersportcentrum, het steun punt vakonderwijs in Amsterdam Zuidoost en Ajax. In totaal staan acht hele voetbalvelden tot onze beschikking. UITNODIGING Ajax-supporters die betrokken zijn, kunnen meedoen in het begeleiden van dit unieke project waarin de oudere jeugd van de parti ciperende voetbalverenigingen (15 tot 18 jaar), de jongere schooljeugd (6 tot 12 jaar) gaat scheidsrechteren. Iedere Ajaxsupporter die denkt een bijdrage te kunnen leveren, is uitgenodigd. Het is belangrijk om vooral het Ajax-gevoel uit te dragen en vooral sportieve normen en waarden over te brengen op alle kinderen die meedoen aan de schoolvoetbalcompetitie. Ajax-supporters kunnen zich opgeven bij J. Focke, Jelle Posthumapad 8,1106 ZR Amster dam Zuidoost, tel. 020-6911047 Een ander bijzonder tintje aan de bene-

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1996 | | pagina 66