EG NAAR \BA JOHN KKEN RICHARD WITSCHGE TYJANA BABANGIDA die positie, spelen, Baba was Van Gaals reaktie op de twijfels van Finidi. Witschge en Overmars of Hoekstra zelfs een ijzersterke linkerflank.Voor Overmars en Hoekstra zijn er meerdere mogelijkhe den, zoals dat overigens geldt voor de meeste spelers. Want dat is in het afgelo pen seizoen vaak genoeg bewezen. Louis van Gaal en zijn technische staf zijn er dus opnieuw in geslaagd de problemen op te lossen. En gezien de tegenslagen is dat een prestatie van formaat. Een zelfde prestatie mag komend seizoen -in deArenA- ook weer van ajax worden verwacht. Richard wil graag deel uitmaken van het AJAX succes wezen, opnieuw, het gelijk van Van Gaal. Richard Witschge (26) werd voor vijf jaar vastgelegd. Ajax is daar blij mee,Witschge zelf niet minder. „Ajax is altijd mijn oude liefde gebleven", zegt hij. „En inmiddels is het zelfs de beste club ter wereld.Want in de afgelopen vijf jaar is er wat dat betreft veel veranderd. De naam van Ajax is weer heel groot geworden. Ik wil graag deel uit maken van die ploeg, van het succes." Prij zen winnen, daarvoor komt Witschge te rug. „Maar het is ook fijn na vijf jaar in het buitenland terug te keren naar mijn ge boortestad." Uiteraard is Witschge gehaald om de plaats van Edgar Davids links op het mid denveld in te nemen. Maar met zijn capaci teiten zit hij niet echt vast aan „In principe kan ik ook op vier of achter de spitsen." voor PSV. „Gevoelsmatig", liet hij eens we ten. Het was een verkeerd gevoel.Veldman brak nooit echt door in Eindhoven en ve- huisde vijf jaar geleden naar Sparta. In Rot terdam ontwikkeldeVeldman zich echter uitstekend. Hij groeide vorig seizoen uit tot één van de steunpilaren onder de suc cesvolle formatie van trainer Henk ten Cate. Dat bleef niet onopgemerkt. De in teresse van Ajax was natuurlijk al erken ning, zijn debuut als international in het Nederlands elftal -in de oefencyclus voor het EK- was de kroon op een goed sei zoen. Ajax heeft met Veldman zijn derde Spar taan, na Danny Blind en Winston Bogarde. Ej^cls het hem net zo vergaat als zijn V^P-gangers, zit het met Veldman wel goed. Maar ondanks het aantrekken van John Veldman leek Ajax aan het einde van het seizoen 1995-1996 opnieuw een gevange ne van het eigen succes. Ajax was te groot geworden voor spelers uit de vaderlandse eredivisie. Het vastleggen van buitenlandse toppers leek de enige optie. Maar Louis van Gaal zou Louis van Gaal niet zijn als hij geen pasklare oplossing in huis had. Die oplossing was even verrassend als voor de hand liggend: Richard Witschge. Witschge, de man die zijn opleiding in Amsterdam had genoten, maar na mislukte avonturen bij Barcelona, Bordeaux en -heel kort- Blackburn Rovers zijn belofte als toptalent niet leek te kunnen inlossen. Die Witschge maakte bij Bordeaux een seizoen door dat doorVan Gaal op juiste waarde werd ge schat. En zijn prestaties tijdens het EK be- Het aantal aankopen werd nog voor de start van het EK zelfs op drie bepaald. En ook die laat ste was een opmerkelijke transfer. Ajax weekte Limburgs lievelingTyjana Babangida los van Roda JC. De komst van 'Baba' was Van Gaals reactie op de twijfels van Finidi Ge orge. De Nigeriaan heeft een contract dat nog een jaar doorloopt, maar zette deson danks zijn zinnen op een over gang naar Real Madrid. Louis van Gaai staat niet bekend als een man die dat soort gedrag accepteert, dus kwam hij als te genzet met Babangida op de prop pen. De kleine landgenoot van Finidi een soort Nigeriaans equivalent van Mare Overmars- tekende voor zes jaar. Door die handtekening, en de principes van Van Gaal een beetje kennende, lijkt Finidi zichzelf voor komend seizoen buitenspel te heb ben gezet. Een vreemde gewaar wording, maar die gang van zaken zou wel passen in het beleid van Louis van Gaal, waarin immers altijd het collectief voor het individu gaat. Dat collectief lijkt dus ook voor komend seizoen weer vrijwel rond.Verdediging, middenveld en aanval staan er. Met Bogarde,

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1996 | | pagina 61