amsterdam zuid-oost USICALTHEATER AJA3q.|FE hSSPSSÉHHI UAX BOULEVARD $m wmmm Door Jeroen Kleyne FOTO'S RON RICHEL EN AEROPHOTO-SCHIPHOL B.V. pende lijn zijn. Station Bijlmer is een be langrijk schakelpunt in die I in. De komende jaren verandert het station ingrijpend.Aan weerszijden komen er twee sporen bij. Over een jaar of zeven moet daarbij nog de aftakking richting Schiphol klaar zijn.de zogenaamde 'Utrechtboog'. Gelijktijdig met de aanpas singen wordt - wat stadsdeel en gemeente betreft - het station vier meter opge hoogd. Op die manier ontstaat een ruime hal met plaats voor allerlei voorzieningen. „Over de verbeteringen aan het station voeren we de komende tijd nog een flinke discussie met de NS." overtroffen door een nieuwe kantoorko los (tweehonderd meter), overigens zeker niet het enige 'witte boorden'-gebouw in het stadiongebied. Hoewel het stadiongebied onder de ver antwoordelijkheid van de gemeente valt, heeft ook het stadsdeel wel wat in de melk te brokkelen. Zuidoost maakt zich vooral sterk voor een goede verbinding met winkelcentrum De Amsterdamse Poort, dat aan de andere kant van het spoor ligt. De Ajax Boulevard moet van de Zuidoostelingen doorlopen tot het voor plein van het winkelcentrum. Bart Bux, bij het stadsdeel hoofd Ruimte Ordening: „Zowel in materialen als in voorzieningen moet de verbinding een vloeiend doorlo- Zoals de plannen er nu uitzien, zijn bio scoop, concertzaal en theater gereed in 1999. Ook woningen en kantoren moeten voor het eind van deze eeuw gerealiseerd zijn. In het jaar 2003 heeft station Bijlmer een complete face-lift gekregen.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1996 | | pagina 37