SJAAK SWART, SONNY SILOOY, BOBBY HAARMS, GEZINSTRIBUNE DE EEUWIGE MISTER AJAX: AL 17 JAAR PUBLIEKSLIEVELING: 0SSISTENT-TRAINER EN LEVENDE AJAX-LEGENDE: siast. der ging, of dat er niet technisch genoeg gespeeld werd, golfde de yell weer door 'De Meer': „Tscheuuu Laaaa Ling, Tscheuuu Laaaa Ling". Op 29 juli 1991 demonstreerde Ling nog éénmaal zijn kapbewegingen in het Ajax - stadion. In de afsluitende wedstrijd van Ajax' Open Dag deed hij, als invaller voor John van 't Schip, nog even mee. Alle vak ken in het stadion waren razend enthou- Voor het seizoen 1981 -1982 was Ajax één van de door het ministerie van CRM aange wezen clubs die een gezinstribune mochten inrichten. Men zag een dergelijke tribune als een van de (veilige) antwoorden op het r. -'H aflopende stadionbezoek.Voetbal als een uitje voor de gehele familie, die met andere families in een apart vak werd onderge bracht. In 'De Meer' werd vak J van de Rey- noldstribune ingericht tot knus familie hoekje. Het vak kreeg een aparte ingang en kassa aan het Voorlandpad, achter het sta dion. De weg naar de opgang en de tribune werd extra beveiligd en op de tribune kwa men genummerde kuipstoeltjes. De leden van het bij Ajax op bezoek komende gezin werden door Ajax apart ingeschaald.Vader moest 15 gulden voor een kaartje betalen, moeder de vrouw was 2,50 minder waard 12,50) en elk kind moest 7,50 opbrengen. Ook kregen twintig invaliden met rolstoel (voor 7 gulden per kaartje) een plaats op de tribune. „De dag van de laatste wedstrijd in De Meer ging er nogal wat door me heen. En dat had niets te maken met het beha len van het landskampioenschap. Ik neem afscheid van De Meer met een traantje." „De Meer, dat is twintig jaar van mijn leven. Ik debuteerde er op mijn zeventiende in I956. Bekerwedstrijd tegen Stormvo gels: 3-2 winst en ik scoorde. Ook na mijn actieve loopbaan ben ik er elke thuiswedstrijd blijven komen. Ajax is nog steeds een deel van mijn leven. Mooie momenten? Dat zijn er echt te veel om op te noemen. Elke bezoekende club be gon hier met een l-O achterstand, want De Meer boezemde heel veel ontzag in. Het publiek zat zo kort op het veld, dat ik soms hele gesprekken voerde met toeschouwers. Ik ken elk stukje hier, ik wist bijvoorbeeld hoeveel stappen het wa ren naar de doellijn. Als ik over de Middenweg rijd, krijg ik een weemoedig gevoel.Van mij hoeft De Meer niet weg. Ik hoop dat er op de plaats van het stadion iets komt, dat altijd aan Ajax zal blijven herinneren." „Ik ben aan de overkant van De Meer geboren. In 1934 toen het ge bouwd is. Ik zag dat stadion mijn hele leven voor mijn neus. Als klein jochie mocht ik trainer Jack Reynolds helpen met ballen oppompen. Ik heb hier zoveel beleefd, geleefd, gewonnen, verloren. Dit is voor mij heilig grond. Ik was zwaar teleurgesteld toen ik hoorde dat er een nieuw stadion zou komen. Ik was tegen. Maar na een uitleg door pen ningmeester Van Os begrijp ik waarom. Nu ben ik voor de ArenA." Liefhebbers van technisch verfijnd en soms ongegeneerd ondoelmatig voetbal verza melden zich op de houten banken van.vak M (vanwege de er gerookte soft-drugs ook wel de 'hennep-zijde' genoemd). De langgerekt uitgesproken kreetTscheu La Ling werd een enorme stadionhit evenals het op de wijs van 'Brown girl in the ring' gezongen 'Tscheu-La-Loempia'. Bij Ajax werd er men soms gek van. Ling: "Aad de Mos zei altijd: 'Vandaag wil ik de naam Ling niet horen'.,, In I982 verliet Ling Ajax, na een seizoen, waarin hij regelmatig gebotst had met trai ner Kurt Under en de teruggekeerde jo- han Cruijff. Maar ook na zijn vertrek bleef zijn geest rondhangen in het stadion.Tij dens periodes in de wedstrijd dat het min-

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1996 | | pagina 15