MEER DAN AJAX EN REGIO 40.000 LEDEN SLEUTEL VOOR GROEI. AJAXLIFE Nog maar twee-en-een-haif jaar geleden werd de Sup portersvereniging Ajax op gericht. Gestart met een bestuur zonder leden en geen cent in kas. De enige toezegging van Ajax was de bereidheid om mee te helpen en ruimte beschikbaar te stellen in het Ajax-Magazine en de Kick-Off, programmablad van Ajax bij thuis wedstrijden. HET REGIO-TEAM PERFECTE SAMENWERKING. SLEUTEL VAN HET SUCCES. Eerste bijeenkomst regiovertegenwoordigers in de bestuurskamer van de AFC Ajax. Binnen één a twee jaar zorgt ieder regio team voor vier regionale activiteiten. Dat zijn niet de handtekeningendag, het Ajax Super Supporters Spektakel of de Gala avond aan het einde van het seizoen. Het gaat om activiteiten in de regio dichtbij de supporters. Na één jaar hadden we 5.000 leden. Pre cies het aantal waarop we hadden gehoopt. Op naar de 10.000 in het tweede jaar van ons bestaan. In 1995 doorgroeien naar de 17.500 leden. En uiteindelijk 25.000 leden bij de opening van het nieuwe Ajax stadion in 1996. Maar dit werd anders, het werden er meer dan 40.000. Al aan het begin van 1995. Dus ruim 22.500 méér dan gedacht. Niemand heeft er rekening meegehouden dat het ledenaantal zo snel zou groeien. Ook bij Ajax staat men versteld van dit on voorstelbaar aantal rood-wit harten. ledereen bij Ajax werkt mee aan de orga nisatie binnen de supportersvereniging. 'Met het stadion het land in', een de diapresentatie door Michael van Praag, maar eerst de Regiodis. Bestuur, professionals, technische staf en spelersgroep helpen om waar te maken wat we beloven. Grote animator en steun is Michael van Praag. Dag en nacht is hij in touw om het de supporters naar hun zin te maken. Scheidsrechter bij het Ajax Sup porters Voetbaltoernooi, praten in de kroeg met allerlei supportersgroepen, be zoeken afleggen aan de regio-activiteiten, het verzorgen van presentaties over het nieuwe stadion. Niets is teveel. De prestaties van Ajax zijn alom bekend en bepalend voor het succes van een sup portersvereniging. Maar ook het type voetbal en het imago van Ajax spreekt veel mensen aan. Mede bepalend is ook de mate waarop de supportersvereniging in houd geeft aan het lidmaatschap. Daarbij is een sleutelrol toebedeeld aan de Regio structuur. Ruim een jaar geleden ontstond het idee om Nederland in regio's in te delen. Het bestuur was zich er van bewust dat het onmogelijk is om vanuit Amsterdam in houd te geven aan het lidmaatschap voor 40.000 leden, verspreid over Nederland. Met de steun van een groot aantal enthou siaste leden is het gelukt om een regio structuur van de grond te krijgen. Samen met deze leden hebben we de grenzen van de regio's bepaald en per regio regioteams geformeerd. Hun eerste taak was het be denken van een klinkende regionaam en vervolgens vanuit elk regioteam een regio vertegenwoordiger aan te steillen. De aan stelling als regiovertegenwoordiger geldt voor de periode van één jaar en geschiedt in januari van elk jaar.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 89