AJAX-GEVOEL DE TOEKOMST 1995 EN VERDER BEPAALT AjAJllFE oe staat het met jouw Ajax-gevoel? Met dat van ons gaat het goed. In feite steeds beter. Maar wat is dat eigenlijk: het Ajax-ge voel. Moeilijk uit te leggen. Want het Ajax-gevoel, dat heb je of heb je niet. Het is iets dat van binnenuit komt. Tegenwoordig kun je bijna dagelijks checken of je het gevoel hebt. Dat gebeurt op momenten dat je iets leest of ziet over Ajax. Wat dat betreft komen we de laat ste tijd behoorlijk aan onze trek ken. Voorbeelden: de brief van Michael van Praag over het vuur werk, de contractverlengingen van de topspelers tot het jaar 2000, de vlaggenparade bij Ajax - AEK Athene. NIEUWE STADION 'MET HET NIEUWE STADION HET LAND IN.' NIEUW HONK h,r ACTIVITEITEN 21 Tekst: Jan Buskermolen Foto's: Louis van de Vuurst Het ene voorbeeld stimuleert het Ajax-ge voel en het andere zorgt zelfs voor kippe- vel. Dat laatste was bijvoorbeeld het ge voel toen Frank Rijkaard na afloop van de wedstrijd AC Milan - Ajax werd bedankt door zowel de AC Milan als Ajax fans. Bij het terughalen van deze voorbeelden kwam het Ajax-gevoel en het bekende Ajax-kippevel aan de oppervlakte. Met enige regelmaat fietsen we langs het in aanbouw zijnde nieuwe stadion. Bij de aanblik gaat je hart sneller kloppen, want je krijgt een beeld in wat voor voetbalsta dion Ajax zal gaan voetballen. Dat nieuwe stadion wordt de plek waar iedere voet liefhebber geweest moet zijn, laat staan als je er mag voetballen. De Supportersvereniging staat wat dat be treft ook niet stil. We onderhandelen met de stadiondirectie over een ontvangst ruimte op de eerste ring van het stadion. Daarnaast willen we graag dat de tweede ring ter beschikking komt voor de suppor tersvereniging. Iedere regio krijgt dan zijn eigen vak. Want dat stadion moet bij elke thuiswedstrijd gevuld worden tot de nok. Om dat te realiseren worden nu al acti viteiten georganiseerd. Dit seizoen is Michael van Praag op toer- nee in Nederland. Bijna elke week bezoekt hij een avond die wordt belegd door de regio's. Als hoofdpersoon praat hij een uur lang over het instituut Ajax en na de pauze presenteert hij het nieuwe stadion aan de hand van een diapresentatie. Gemiddeld zijn er tussen de 150 - 350 leden aanwezig op deze regio-avonden. De leden gaan na afloop met het hoogste Ajax-gevoel naar huis (een 10 op de schaal vanEn welke voorzitter doet dit? Wie gaat er elke week op uit om door heel Nederland dergelijke presentaties te verzorgen? Dat kan alleen maar Michael van Praag. Mocht je nog in de gelegenheid zijn, be zoek dan ook één van deze avonden. Na de presentatie door Michael van Praag kun je niet meer wachten tot 1996. Niet alleen Ajax I verhuist. Ook de Jeugd opleiding en de amateurs gaan mee. Voor land wordt gesloten en sportpark 'De Toekomst' wordt het nieuwe domein voor de kweekvijver van Ajax. Het bestuur van de Ajax Supportersvereniging is blij en bo- De diapresentatie van de avond die je hebt gemist. venal trots dat zij haar nieuwe home krijgt in het nog te bouwen complex. Daarmee worden we opgenomen in de boezem van de AFC Ajax. Deze nieuwe behuizing ligt op 400 meter van het nieuwe stadion, naast de snelweg Amsterdam - Utrecht. De opening hiervan is ook in 1996. Dus als lid van onze vereniging kun je dan te recht in je eigen home en tevens kennis maken met de vereniging die Ajax gelukkig nog steeds is gebleven. In alles wat de Ajax Supportersvereniging doet, wordt getracht dezelfde kwaliteit te leveren als Ajax I. De Nieuwjaarsreceptie is daar e'en voorbeeld van. Dit unieke feest is inmiddels uitgegroeid tot het grootste Super Supporters Spektakel in Nederland. Ook de Miss Ajax verkiezing en de afslui tingsavond zullen een bijdrage leveren aan de inhoud van het lidmaatschap en het sti muleren van het eigen Ajax-gevoel. Als het nieuwe stadion er is, dan zullen we nog een nieuwe en unieke activiteit laten plaatsvinden. Iets dergelijks is nog nooit eerder georganiseerd. Het is dus verstan- vervolg op pag. 23 1994 het Amsterdammertje en de eerste paal.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 85