AIAX SUPPORTERS VERENIGING PRESEH AMRO HET GROOTSTE NIEUWJ F ABNAMRO ajahjfe 0 BROTHERS VW 19.00 uur - 19.20 uur: 19.20 uur - 19.30 uur: 19.30 uur - 20.20 uur: 20.20 uur - 20.25 uur: 20.25 uur - 20.35 uur: 20.35 uur - 21.00 uur: 21.00 uur - 21.30 uur: 21.20 uur - 22.00 uur: 14 ON THE 4™ FLOOR FEATURING: DES'RAY AND O-ROCK Super Supportérs Spektakel Voor de derde keer in successie organiseert de Ajax Supporters Vereniging haar nieuwjaarsfeest. Met medewerking van de ABN-AMRO zijn we in staat om het evenement op grootse wijze op te zetten. Daarbij hebben we weer geprobeerd om inhoud te geven aan de kri tieken van vorig jaar. Het programma is uitgebereider, meer gevarieerd en vindt gelijktijdig verspreid over de hele Park-hal plaats. Wij wensen iedereen een prettige avond. Het programma: Optreden van Sabine Schilder, een nieuw talent uit Volendam. Officiële opening van het nieuwjaarsfeest door Jack van Gelder. De Havenzangers. Zij ver zorgen een compleet pro gramma om in de stem ming te komen voor het hoogte punt van de avond. Spectaculaire Lasershow. Binnenkomst van de spe lersgroep en de techni sche staf. Dit gebeurt op een orginele wijze dwars door de hal. Presentatie en gesprekken met spelers door Jack van Gelder. Hierna is er com munity singing samen met de spelersgroep. Showtime. Een optreden van Neerlands meest po pulaire zangeres Anita Meyer. De Slotact. Het dak gaat van de RAI met 2 Brothers On The 4th Floor'.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 78