1 ViimMev 1 P ABN AMRO CARMEN' COMPUTER R21 HEWLETT VlrJk PACKARD MISS AJAX 't vr DE JURY MISS TAKEN SPONSORS. MISS INFORMATIE met de supporters zal deze super stijlvolle voetballer een waardig afscheid krijgen. Vergelijkbaar met de wijze waarop de fans van AC Milan een eresaluut gaven bij de gedenkwaardige wedstrijd in Triest afge lopen jaar. Uiteraard zal ook het hele team betrokken worden in het programma. On geacht de afloop van de diverse competi ties waarin Ajax uitkomt, wil de Suppor tersvereniging de spelersgroep bedanken voor de geleverde prestaties. Tussen al deze programma-onderdelen door treedt er een keur van bekende en minder bekende artiesten op. Verder staan er diverse verassingen op het programma en wordt het een avond waarover nog lang zal worden nagepraat. Voorafgaand aan de finale worden er in en kele grote steden verspreid over het hele land zes voorronden gehouden. Deze voor ronden vinden plaats in Maart en April. Wie kunnen er deelnemen? Uiteraard alle vrouwen die lid van de Ajax Supportersvereniging of aantoonbaar fami lie of partner van een lid zijn. Je moet ten minste 16 jaar of ouder zijn. Verder zijn er geen bepaalde voorwaarden. Hoewel, we verwachten wel dat je enige kennis hebt van voetbal en Ajax. Als je wilt deelnemen, moet je een brief sturen met naam, leef tijd, adres, telefoonnummer en een recen te en duidelijke foto naar de Ajax Suppor ters Vereniging o.v.v. Miss Ajax Verkiezing. De Missvoorbereiding. De middag voor de voorronde wordt je door een ervaren choreograaf getraind in de wijze waarop je je ronde moet lopen. In totaal zijn er vier presentaties, t.w. in vrijetijdskleding, sportkleding van UMBRO, bad- en avondkleding. Alle brieven worden in behandeling genomen en beantwoord. In samenspraak met Miss World Promotie Nederland wordt bekeken of de kandidate wel of niet in aanmerking komt voor deelname aan de voorronden. Bij elke voorronde is een deskundige jury aanwezig. Zij selecteren per voorronde twee kandidaten die doorgaan naar de fi nale in Amsterdam. In totaal gaan er dus twaalf kandidaten naar de finale. In de fina le presenteren de Missen zich op een ver- gelijbare wijze als in de voorronden. In to taal zijn er drie jury's die in de finale bepa len wie de Miss Ajax wordt. Vanuit de le den van de vereniging, aanwezig op die avond, zal een jury worden gekozen. De tweede jury bestaat uit vakmensen en de derde jury wordt gevormd door de spe lersgroep. Hoofd van de jury is Ajax' tech- nisch-directeur Louis van Gaal. Bij het sta ken van de stemmen is zijn stem doorslag gevend. De gekozen Miss Ajax mag een seizoen lang de titel dragen. Zij zal bij officiële ge legenheden het gezicht zijn van Ajax en haar Supportersvereniging. De representa tieve taken, zoals de eerste aftrap van het voetbalseizoen, het begeleiden van VIP's en het uitreiken van trofeeën, moeten echter niet te licht worden opgevat. De toekomstige Miss Ajax moet voldoende tijd hebben en wie weet ligt er na een sei zoen Miss Ajax wel een carrière als top model in het verschiet. Mocht je niet tot Miss Ajax worden geko zen, dan treedt je toe tot het promotie team van de Ajax Supportersvereniging. In die functie vervul je ook tal van represen tatieve taken. Voor het organiseren van de Miss Ajax verkiezing en de afsluitende avond heeft de vereniging sponsors gezocht. We zijn dan ook ontzettend blij dat een aantal bedrij ven bereid zijn om ons te sponsoren. Hoofdsponsor van de Miss Ajax Verkiezing 1995/1996 is Escom Computers gewor den. Andere sponsors zijn Hewlett Pac kard, ABN-AMRO, UMBRO, Roto Smeets en Carmen. Het artiestenprogramma op de finale-avond wordt gesponsord door Holland Casino. In Ajax-life zal ruime aandacht worden be steed aan de Miss Verkiezing en de spon sors. Zonder hun steun zou het organise ren van die activiteit onmogelijk zijn. Belangrijke vragen zijn de data van voor ronden, finale, locaties, etc. Deze worden vermeld in komende Ajax-Life'. Je kunt echter ook informatie verkrijgen door te bellen met de Ajax Supporters 06-Voetbal- lijn: 06 - 350.350.11 (Fl. 1,00 p.m) of via RTL-Teletext rubriek Sport en Spel. Voor het bestellen van kaarten voor deze finale-avond verwijzen we naar Ajax-Life I.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 75