AJAJ1IFE ZEG HET MET BLOEMEN SPECIALE AJAX-VIDEO VOOR BRUIDSPAAR DeAjax-gekte houdt nu, enkele maanden na de zinderende Eu ropacupfinale tegen AC Milan, nog steeds aan. En niet alleen in Amsterdam of omgeving. Ook in Zuid-Limburg is menig een onder de indruk van de prestatie van de jonge Ajacie- den. Neem het mijnstadje Ge leen. Daar kregen enkele hove niers van de gemeente de op dracht het perkje rond het his torisch gebouw De Kluis te fatsoeneren. De klus moest ge klaard worden in de week na de eclatante zege. De prestatie van Godenzonen stimuleerde de tuinmannen om middels rode bloemen groot de letters Ajax in te zaaien.Twee rozen- On der het motto Ajax Art, werden alle Ajacieden verrast met een foto van Nathalie op haar best. Gelukkig 1995/1996 was de bood schap die zij aan de spelers meegaf. Nat halie werd beschilderd door de body- painter bij uit stek, Wil lem Buis. Door Math Wijnands en Nico Smith stokken vormen I -0. Maar het duurde echter tot begin juli voordat iedereen te zien kreeg van welke club de hoveniers supporters zijn.Want toen be gonnen de bloemen pas te bloeien. winterse dag naar De Meer met een videocamera in de aanslag. De spelers die het trainingsveld verlieten wa ren allen be reid om in een klein inter viewtje Isabella en Hans veel geluk toe te wensen.Vervol gens lieten de vrienden de band professio neel monteren. De stunt moest alleen nog tot einde juni voor iedereen geheim blijven. Het jonge paar, want bruide gom Hans leeft uiteraard mee met de passie van Isabella, was bijzonder verguld van het ini tiatief van hun vrienden en de medewerking van de Ajacieden. Zeker toen er ook nog een origineel Ajax-shirt met de handtekeningen van alle spe lers uit de tas kwam. Een professionele videofilm waarop alle Ajax-spelers de gelukwensen uitspreken. Dat kreeg Ajax-fan Isa bella Signorile uit Heerlen als huwe- lijkskado van haar vrienden. Ze trouwde eind juni met Hans Noter- mans, die overi gens helemaal niet van voetbal houdt. Isabella des temeer. Ze bezoekt al vele jaren de wedstrijden van Ajax en heeft haar bureau in het Heerlense gemeentehuis rood-wit ingericht. Enkele vrienden wisten dat er maar één kado Isabella blij kon maken: de felicitaties van de spelers. Maar ze wisten ook dat het niet zou lukken om de selectie op de receptie te krij gen. Daarom togen ze op een

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 70