VAN DE VOORZITTER AjAjqjFE VAN DE AIAX SUPPORTERS VERENIGING Een fantastisch seizoen met een fenominale apo theose. Er is al veel over geschreven, maar ik wil alleen maar zeggen: 'AjAX BEDANKT'!!! GROEI ZWARTE HANDEL D Door de ook dit jaar weer enorme groei van onze vereni ging is er door een groot aan tal mensen ontzettend hard en lang gewerkt om alles in goede banen te leiden. Waarvoor onze oprechte dank. Wij groeiden het afgelopen sei zoen van 26.500 naar ruim 47.000 leden nu. Ruim 75.000 kaartjes voor uit- en thuiswed strijden werden er door ons on der onze leden verspreid. Onze landelijke en regionale activitei ten mochten ongeveer 25.000 bezoekers verwelkomen. 525.000 Ajax-Magazines en Ajax-Lifes werden er naar onze leden gestuurd. Om over de rest maar niet te spreken. Als ik dan terugkijk en optel wat er is misgegaan dan mogen we daar met zijn allen trots op zijn. Maar tevreden zijn we nog niet. Ook het komende sei zoen zal onze vereniging de kwaliteitsnorm nastreven die bij de naam Ajax hoort. Vele brieven hebben wij mogen ontvangen over dit onderwerp, waarbij ons opviel dat iedereen er vrede mee heeft als men niet is ingeloot voor een wed strijd, maar dat men dan niet wil zien dat er buiten het legale circuit kaartjes worden ver kocht.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 9