AjAHIFE KOLOSSAAL GEBOUW GRASMATTEN KWEKEN BETONNEN TREDEN Evenals een dag later in de kampioenswedstrijd tegen Volendam zijn niet alle spe lers helemaal bij de les, maar er wordt veel gela chen. De bestuurskamer binnen wordt gedomineerd door de enorme prijzenkast, met centraal de drie 'cups met de grote oren' uit 1971, 1972 en 1973. Een machtig gezicht. De rondlei der vertelt dat dit nog maar een klein deel is van de vele prijzen die Ajax heeft ge wonnen. Om dit te illustre ren, trekt hij zomaar een kast open die weer vol ere metaal blijkt te zitten. „Ge lukkig komt in het nieuwe stadion een echt Ajax-muse- um." De man in het grijze Ajax-jack vraagt zich af wat er met de Europese super cups gebeurt die Ajax tegen Glasgow en Milan heeft ge wonnen (in 1972 en 1973). „Die heb ik sindsdien niet meer gezien." De Jong belooft het even na te vragen. Tijdens de lunch valt op dat supporters uit het hele land vandaag de tocht naar de Middenweg hebben ondernomen. In het Gronings, Zeeuws en Limburgs gaan de gesprekken over de wedstrijden die ko men gaan, de transfers en het nieuwe sta dion. Herman, Erik en Wouter uit Beek bergen zeggen dat ze ook de kennismaking met De Meer interessant hebben gevon den. „Allen van die skyboxen hadden we meer verwacht. Een meer luxe inrichting." vrouwvriendelijk stadion. Vergeet niet dat 40 procent van onze klanten vrouw is." In de bouwkeet vertelt de rondleidster aan de hand van dia's van alles over de Amster dam Arena. („Geen Ajax-stadion", zegt ze, „want het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er meer gaat gebeuren dan alleen voetbal.") De bouw van het stadion is ver traagd door het failliet gaan van één van de onderaannemers en door de bouwstaking. Dat probleem wordt opgelost door op za terdag en in de bouwvak door te werken, zo stelt ze de aanwezigen gerust. tegen vandalisme. Wie zichzelf ziet, trapt minder snel rotzooi, is het idee erachter. Op het derde niveau - het niveau van het speelveld - bevinden zich de tweehonderd parkeerplaatsen voor onder andere spelers en technische staf. Het plafond is hier hoog, zodat vrachtwagens met materiaal voor popconcerten er makkelijk door kunnen. Weer een niveau hoger maakt de groep kennis met de eerste omloop: een van de drie brede wandelpromenades rondom het hele gebouw die plaats bieden aan onder meer winkels, horeca en toiletten. Na de broodjes rijdt de complete A-groep in tien minuten met de bus naar het nieuwe stadion in Amsterdam-Zuidoost. Eenmaal uitgestapt kijkt iedereen zijn ogen uit. Bij tientallen halen de supporters hun camera's te voorschijn en doen vergeefse pogingen het kolossale gebouw in hun zoeker te van gen. De drie Beekbergers zijn onder de in druk. „Gigantisch. Echt ongelooflijk." „Wat zijn dat, papa?" vraagt een jongetje en hij wijst naar negen grote ronde gaten in de gevel. „Dat is het trappenhuis", legt zijn vader uit. De rondleidster van Amsterdam Arena NV meldt dat de middelste drie ga ten worden opgesierd met de drie kruisen uit het wapen van Amsterdam. Roel de Jong: „Dan kunnen Rotterdammers ten minste zien waar ze zijn." Ook hij maakt voor het eerst van dichtbij kennis met de Amsterdam Arena in wording. „Imposant. De Kuip haalt het er niet bij", zegt hij trots. Tegen de vrouw naast hem: „En een heel Een andere moeilijkheid die moet worden overwonnen, is de variabele lichtval in het stadion. Het veld wordt daarom ingezaaid met allerlei verschillende grassoorten. Als de kwaliteit van het veld dan nog niet opti maal is, is er geen man overboord. „In het oosten van het land zijn ze voor ons al grasmatten aan het kweken, zodat in geval van nood elke wedstrijd een andere gras mat gelegd kan worden." Het transferium, de kleedkamers, de kan toren en winkels, de videoschermen; in een hoog tempo passeren allerlei onder delen van het nieuwe stadion de revue. Langzamerhand maakt iedereen zich op voor het hoogtepunt van de dag: het be treden van de nu al heilige grond van de Amsterdam Arena. In de muren van het trappenhuis zijn ronde uitsparingen gelaten voor spiegels. Niet be doeld om voor de wedstrijd je haar nog even in orde te maken, maar als maatregel Het meest onder de indruk is iedereen van de tribunes. Pas als je op die betonnen tre den staat, krijg je een idee van hoe moeilijk het voor ieder bezoekend elftal zal worden om hier Ajax te weerstaan. Sommigen ui ten zich door de naam van hun favoriete club te scanderen. Anderen genieten in stil te, zoals een supporter uit Poeldijk. Hij staat bovenaan de tribune en laat alles eens goed op zich inwerken. „Wat een con structie. Dat ze dit voor dat geld kunnen maken", klinkt het in het onvervalst Haags. „Nu al schitterend en nog niet eens klaar." Gespreksstof genoeg dus in de bus terug naar De Meer. Purmerendenaar Cor zegt dat hij het best aardig vindt dat ze het sta dion 'multifunctioneel' noemen en het dus niet alleen voor voetbal gebruikt zal wor den. „Maar hoe je het ook wendt of keert: ook dit wordt een echt Ajax-stadion."

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 78