DE VOETBALTEMPEL VAN DICHTBIJ NU AL SCHITTEREND EN NOG NIET EENS ff/ AAR." ajaxlife VOETBALTOER1SME In totaal bijna achthonderd le den van de supportersvereni ging brachten in mei een be zoekje aan de Amsterdam Arena. Een uitgelezen mogelijkheid om deze voetbaltempel in wording eens van dichtbij te bekijken. Voor de meesten was het liefde op het eerste gezicht. SKYBOXEN zijn antwoord ai klaar. „Een grote bek, ach ter het hek", is zijn yell. „De eerste rellen zijn al gesignaleerd", zegt hij lachend. Schilderijen Theo de Feijter: Landschapsschil der en stadsgezichten, water- en olieverf. Die zaterdag hebben zich om tien uur 's ochtends een kleine honderd leden van de supportersvereniging verzameld in het Ajax-restaurant voor een dagje Amster dams voetbaltoerisme: een rondleiding door De Meer en een bezoek aan de bouwplaats van de Amsterdam Arena, ge organiseerd door de supportersvereniging. Alsof het een echte wedstrijd betreft zijn sommige aanwezigen getooid met heuse Ajax-sjaaltjes. Organisator Karei Kleijn legt uit dat de A-groep op de Middenweg begint, terwijl de B-groep meteen per bus vervoerd wordt naar Amsterdam-Zuid oost. Twintig supporters, de helft van de A- groep, worden in De Meer rondgeleid door spraakwaterval Roel de Jong, die deel uit maakt van het selecte gezelschap leden van Ajax. In de catacomben lopen ze Toon, de chauffeur van de spelersbus, en „Ongelooflijk." „Imposant." „Fantastisch." De oh's en ah's zijn niet van de lucht als de groep Ajax-supporters voorzichtig de tri bunes van de Amsterdam Arena betreedt. Sommigen testen de klank van het nieuwe stadion. „Ajax", schalt het met een langge rekte kreet door de immense ruimte. Klinkt best goed. De echo - van een van de bouwvakkers - is verrassend: „Feyenoord.' Gelukkig heeft een man in grijs Ajax-jack de altijd even vriendelijke pers-chef David Endt („Hallo vrienden") tegen het lijf. De gang aan de ene kant van de trap, die leidt naar de kleedkamer van Ajax waar de por tretten hangen van alle Ajax internationals, is niet toegankelijk. De selectie traint van daag namelijk in het stadion. Wel te bezichtigen zijn het krachthonk van de spelers en het kleine kleedkamertje van de scheidsrechter, compleet met het belle tje waarmee hij de spelers kan waarschu wen voor het begin van de wedstrijd. Als de groepsleden plaatsnemen in de busi- ness-seats, zien ze hoe de selectie bezig is met rondo'en. Clarence Seedorf be kwaamt zich onder het toeziend oog van trainer Bobby Haarms in het nemen van vrije trappen, maar raakt vooral de vijf houten poppen in de muur. Ook vanuit de skyboxen kunnen de be zoekers een blik werpen op de training, ledereen staart geconcentreerd naar de afwerkvorm: pass de hoek in, voorzet, één speler bij de eerste paal, één bij de tweede en afmaken.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 77