COLUMN*VAN PRAAG ajaxlife f efeliciteerd met uw club. Het leek wel of het niet op kon. Wat een prachtig seizoen en wat is het een indruk wekkende gedachte dat 600 mil joen mensen de finale tegen AC Milan live op de televisie hebben gezien en dat ons duppie uit de Meer daar zo'n glanzende hoofd rol in vervulde. Geniet U er maar van doch bedenk, dat de tellers straks weer op nul staan en dat we gewoon weer opnieuw moeten beginnen. Mijn seizoen was met name mooi, omdat ik het voorrecht had alle regio's te mogen bezoeken. Het waren super gezellige avon den en ik vond het fijn U van het wel en wee binnen Ajax op de hoogte te mogen stellen. U heeft er misschien zelf geen idee van, maar doordat onze supportersvereni ging zo groot is en doordat U daar zelf zo actief aan meedoet stimuleert U ons ook om er extra voor te gaan. Als ik bijvoor beeld terugdenk aan de fantastische slot- avond met de Miss Ajax-verkiezing, de keur van Nederlandse top artiesten, ge presenteerd door Karin Bloemen en als ik dan zie hoe onze spelers en technische staf daar van genieten, dan weet ik dat het goed is. Ik dank U allen voor uw onvoor waardelijke steun en enthousiasme. Ajax heeft U nodig. Wij zullen er aan onze kant van alles aan doen om Uw club op dit niveau te houden. De verhuizing naar het nieuwe stadion is daar onderdeel van. Inmiddels bent U al in de gelegenheid gesteld om een seizoen kaart voor het nieuwe stadion te reserve ren. Hopelijk bent U het met me eens, dat het prijsniveau alleszins redelijk te noemen is, zeker wanneer U de faciliteiten in ogen schouw neemt. En van dat laatste weet U alles af, want ik ben het U zelf met mijn dia's komen uitleggen. Op 31 mei is het COTASS systeem tijdens een persconferentie te Hoofddorp offi cieel gepresenteerd. Ik ben blij dat het per I juli a.s. van start zal gaan, want het geeft ons de mogelijkheid om nu eens goed bij te houden wie er naar bepaalde wedstrij den gaan, zodat wij een eerlijk systeem kunnen opzetten voor het verdelen van kaartjes bij belangrijke (Europacup) wed strijden. U weet het toch nog? Met uw sei zoenkaart, of indien U die niet heeft, met een clubcard kunt U bij 1400 verkooppun ten van de Staatsloterij - zogenaamde SENS-servicepoints - een kaartje kopen voor de uit- en thuiswedstrijden van Ajax en alle andere clubs uit de PTT-Telecom- petitie. Zo'n clubcard kost tien gulden voor twee seizoenen (leden van de sup portersvereniging zijn automatisch club- cardhouder) en die kaart bespaart U de reis naar het Ajax stadion of de porto (aangetekend) die wij U voorheen voor het opsturen van kaartjes berekenden. Seizoenkaarthouders en leden van de supportersvereniging genieten bovendien voorrang bij de voorverkoop. Binnenkort wordt U uitvoerig over alle mogelijkheden geïnformeerd. Ik wens U een fijne vakantie toe. Denk op het strand, in de bossen, in uw tuin, op uw balkon, of waar U ook bent nog eens te rug aan dit heerlijke seizoen. Geniet nog even rustig na. Ik doe het ook en verheug me er op U in augustus weer op de open dag te kunnen ontmoeten, waar we ons in vol vertrouwen weer opmaken voor het nieuwe seizoen. Michael van Praag

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 5