HERMAN HORMAN. VERDER KIJKEN DAN AJAX EEN ajahjfe De eerste titel voor Ajax werd dit jaar binnen gehaald door de Al-junio ren. Een belangrijke scha kel bij het behalen van deze titel was trainer Herman Borman, die vindt dat een Ajacied verder moet kijken dan het eerste elftal. Wat heb je in het voetbal gedaan voordat je bij Ajax terecht kwam? „Ik heb zelf bij WA, DWS Zwarte Schapen en KBV ge voetbald. Op mijn dertigste jaar ben ik begonnen met een trainerscursus, met als resul taat dat ik uiteindelijk bij Ajax terecht ben gekomen." Sinds wanneer ben je trainer bij Ajax? „Ik ben nu bezig aan mijn der tiende seizoen. Ik ben begonnen met de CIwaarin Dennis Berg kamp toen voetbalde. Voordat ik hier kwam werken, was ik trainer bij KBV. Toen ik daar wegging, heeft Ton Bruins Slot gevraaagd of ik trainer bij Ajax wilde worden. Het leek me leuk om een jaar met jeugd te wer ken maar het bevalt zo goed dat ik hier nog steeds werk." Hoeveel tijd gaat er in Ajax zitten? „Ik heb hier een halve baan maar er zijn zoveel dingen die je moet regelen dat je beter kunt spreken van een volle baan." Wat waren de verwachtin gen van de Al voorafgaan de aan dit seizoen? „Vorig jaar hadden we met spelers als Kluivert en Wooter een heel sterk team. We dach ten dat het team dit jaar min der sterk was en dat de presta ties van vorig jaar niet gehaald konden worden. In de loop van het seizoen bleek dat de Al in de breedte heel sterk was en dat vooral de eerste-jaars A- junioren een uitstekende pres taties hebben neergezet." Hoe is het seizoen 1994- 1995 verlopen? „In het begin zijn we heel erg uitgelopen op de concurrentie. We hadden ook eigenlijk alleen te maken met tegenstand als we zelf niet goed speelden. Als wij goed speelden, waren we absoluut de sterkste." Was het een grote aanpas sing dat Kiki Musampa tus sentijds de overstap naar het tweede elftal heeft ge maakt? „Kiki was niet alleen de spel maker en een goede aanvoer der. Hij was ook de speler ach ter Dennis Schulp en pikte re gelmatig zijn doelpunten mee. Toen Kiki wegviel, kwam alles op de schouders van Dennis terecht. Het werd voor Dennis dus een stuk zwaarder maar hij heeft het echt geweldig gedaan en een zeer goede prestatie neergezet." Dit jaar bestond het team voor een groot deel uit eer ste-jaars A-junioren. Schui ven zij door naar het twee de of blijven ze A-junior? „Er schuift een aantal spelers door naar het tweede elftal maar er blijft inderdaad een aantal jongens nog een jaar in de Al voetballen. Het team van volgend jaar wordt dus weer een goed team waarvan de basis gevormd wordt door de spelers van de A2 die door schuiven naar de Al en de blij vers van de Al Waarom zouden mensen echt eens op zaterdag naar de Ajax-jeugd moeten gaan kijken? „De meeste mensen, die zich zelf Ajacied noemen, kijken niet verder dan de Europa-cup en de competitie van het eer ste elftal. Ze hebben geen idee wat er achter op het Voorland gebeurt. Voor deze mensen is het een verrassing als er weer een nieuwe speler doorbreekt. Een echte Ajacied weet wat er gebeurt en kent die spelers al vanuit de jeugd. Verder wordt er door de jeugd van AJAX heel aantrekkelijk voetbal gespeeld. Het is vaak van een hoger niveau dan bv. een hoofdklasse-wedstijd. Het is dus echt de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen bij zo'n wedstrijd, je ziet dan goed voetbal en mis schien wel een speler, die in de toekomst in het eerste komt te spelen." Theo Borsen en Danielle Christiaanse Herman Borman (uiterst links) onttrekt zich even aan de feest vreugde, na het behalen van de titel.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 57