NIEUWSFLITS aja*ife VOETBAL NEDERLAND FRANKIE EEN BEDANKIE V00R ajax HCBT CCDAAN te passeerbewegingen zul supporters en natuurlijk ook voor Frank, zal het afscheid pijn doen. Voor de laatste keer zingen de supporters 'Frankie een bedankie'. Op de afslui tingsavond kreeg Frank de gou den CD van zijn supporters. Deze CD is de moeite waard, zeker voor verzamelaars is dit een collectors item. Het wordt nog mooier nu er een gedeelte van de opbrengst naar het be kende goede doel gaat: Ronald McDonald Kinderfonds. Sylvia Toth mocht op deze avond een cheque ontvangen met het voorlopig bedrag van Fl. 30.000,00. De CD is niet in de winkel te koop, u kunt hem alleen bestellen bij de Suppor tervereniging. Deze aanbieding geldt tot 15 juli. Door overma king van Fl. 15,00 op Bankreke ningnummer 548391394 of Postbanknummer 385892 en onder vermelding CD Frankie een bedankie, ontvangt u zo spoedig mogelijk de CD thuis. De prijs is incl. verzendkosten. Er zijn nog maar enkele hon derden CD's, op op. Dus doe het morgen en wacht niet te lang. Voetbal Nederland is het nieuwste voetbalmaandblad van Nederland en besteedt zeer veel aandacht aan de bes te club van Nederland: Ajax. Rond de Champions League finale Ajax - AC Milan heeft Voetbal Nederland een special van Ajax op de markt ge bracht, met daarin 'de weg naar Wenen' en een superpos ter van het elftal (90x60cm). Deze Ajax-special is nog steeds in vrijwel alle boekhandels ver krijgbaar. In het juninummer van Voetbal Nederland, dat nu in de winkel ligt, wordt uiter aard uitgebreid teruggekeken op de wedstrijd Ajax - AC Mi lan. Verder o.a. in dat nummer: een artikel over Marco van Basten en een poster van Finidi Geor ge. In het volgende num mer, dat eind juli ver schijnt, is Winston Bo- garde uitgebreid aan het woord. Echte Ajax-fans kunnen niet zonder Voetbal Ne derland, dat blijkt maar weer. De liefhebbers van fraaie rushes, ste vige passes, ferme slidings en elegan- ICII UC gl dLICULC IIUIIIIIICI YICI missen. De Nederlandse voet balvelden worden zeker een tikje saaier. Frank Rijkaard, van 30 septem ber 1962, is een man die woord houdt. Na zijn luid be jubelde terugkeer aan de Mid denweg vlak voor aanvang van het seizoen 1993/1994 zei hij het al. Nog twee jaar zou de in Italië gelouterde prof het rood-wit van de AFC Ajax dra gen, alvorens te stoppen met het bedrijven van betaald voet bal. „Na dit jaar is het mooi geweest. Nog twee jaar Ajax leek mij een mooie afsluiting van mijn carrière, nu is het tijd voor de jongere jongens. Over mijn opvolging in het elftal ben ik absoluut niet bang. Er staan genoeg talentvolle jongens te trappelen om mijn positie in te nemen." Frank kiest voor een afscheid bij Ajax, de club waar hij zijn loopbaan ook is begonnen, en 1 waarmee hij in zijn laatste sei- zoen alles won wat er te win- o nen was. En wat voor een af- o scheid kreeg Rijkaard. Frank 2 was duidelijk onthutst.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 55