REGIONIEUWS A]A)q.|FE AJAX SUPPORTERS BUS Regio Zuid-Holland-Noord Wedstrijd Alphense Boys - Ajax en Peter Bense op 22 juli Regio Oost-Gelderland Feestavond in Winters wijk op 16 september Regio Zeeland Trainingskamp van Ajax Regio Groot Amsterdam Open dag van Ajax op I I september Voor inlichtingen bel de desbetreffende regioverte- regenwoordiger. Regiovertegenwoordigers Ajax Supporters Vereniging Friesland leroen 05157 - 5229 't Gooi Vakant Noord-Oost Egon 05913 - 12957 Zuid-Flevoland Boris 020 - 6905231 Drenthe Ferdinand 05280 - 21882 Utrecht Max 030 - 333146 Salland 't Groene Hart Vakant Wim 03412 - 61512 Zuid-Holland Noord Tukkerland Peter 071 -321084 |an 0546 -826341 Zuid-Holland Zuid Oost-Gelderland Mike 01880 - 18143 Willie 08362 - 27422 Zeeland Gelderland-Zuid Naomi 01100 - 31034 Winfried 08819 - 72979 Zeeuws-Vlaanderen Veluwe/Omstreken Hans 01159 - 1500 Jan 08388 - 2838 West-Brabant Noord-Oostpolder Wilco 01650 - 60033 André 05273 - 3171 De Meierij Kop Noord-Holland Ben Gerald 04120 - 43001 02230 - 32318 't Lichtpunt West-Friesland Vakant 040 - 516283 Albert 06-52602954 Land van Cuyk/ IJmond Peter 02510 - 35189 Noord-Limburg Gerard 08850 - 21375 Haarlemmermeer Mare 02503 - 28105 Limburg Harm 045 - 724787 Groot Amsterdam Frans 020 - 6940289 I MM» 'De ergernis over slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is.' strijd over en is behept met dat niet te omschrijven Ajax- gevoel. Het schoonmaken en technischonderhoud van de vereniging werd vanaf het mo ment van de oprichting door Peter ter hand genomen. „Ik ben er met toeval ingerold, op het juiste moment op de juiste plaats. Net als Ajax." De sup portersvereniging ziet er uit, zoals het spel van Ajax, schoon en vertrouwt. „Het is geven en nemen en daarin geef je meer. Daarom heb ik ook een klein bedrijf, om de kwali teit en de flexibiliteit van het bedrijf hoog te houden". Ge tekend, Peter Klooster 'Schoonmaak- en Onder houdsbedrijf te Haarlem'. Deze slogan vergezelt Peters werk. Peter is eigenaar/direc teur van het naar hem ge noemde bedrijf, Schoonmaak en Onderhoudsbedrijf Kloos ter. „Voor de Supportersver eniging doe je net iets meer, ga je net een stapje verder, net als Ajax sta je scherp." Met het lidnummer 20 is Peter één der eerste leden, slaat geen wed-

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 53