STANLEY MENZO ff Slis Overhandiging van het Amsterdammertje, De supporterschare heeft nooit officieel afscheid kun nen nemen van Stanley Men zo. Menzo verliet met ge mengde gevoelens de Meer en de fervente supporters van één van 's werelds beste keepers bleven achter. Van daar dat Stanley werd uitge nodigd om op 30 maart van dit jaar te gast te zijn bij de 'Ajax tour met het stadion het land in' van Michael van Praag. In Deurne op het feest van regio 'De Meierij' en 't Lichtpunt, konden supporters officieel afscheid nemen van Stanley. Uit handen van Joark en Carolien en onder het toe zicht oog van 400 medesup porters, kreeg Menzo zijn af- k* scheidscado: een Amsterdam-" mertje met het opschrift 'Be dankt Supporters Ajax'. Stanley nog eenmaal met Ajax.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 49