ELSEMIEKE HAVENGA AJAJIIFE MEDIATRAINING ournalistiek Nederland schudde op zijn grondves ten. Televisie, radio, tijdschriften en dagbladen meenden er in de herfst van vorig jaar minuten zendtijd, dan wel ettelijke tekstkolommen aan te moeten besteden. Het was werkelijk het gesprek van de dag. Ajax deed echter niets anders dan iets in het conservatieve voetballand introduceren dat in de film en muziekbranche en de Amerikaanse beroepssport de gewoonste zaak van de wereld is. ledereen en alles viel over de mediatraining van Ajax. Vooral ook omdat 'het hakkelende nichtje van jack van Gelder' de spe lers en begeleiding de kneepjes van het vak moest bij brengen. Hoofdpersoon Elsemieke Havenga deed er lange tijd het zwijgen toe. Zij had weinig zin in een openbare terechtstelling. TOEKOMST Gilberto Calcio De Ajacieden staan volop in de belangstelling. Vooral in de laatste weken voor de finale van de Champions League brengt elke zichzelf respecte rende journalist een bezoek aan De Meer. Zij praten of fil men de vedette, wiens leeftijd geen rol mag spelen. Van kin deren worden volwassen ant woorden verwacht. Om die te kunnen geven, doceert Else- mieke. 'Omgaan met de pers' is volgend jaar een vast onder deel in de opleiding van Ajax tot voetbalprofessional. „De komst van mediatraining is ontzettend opgeblazen", meent de presentratrice van het zondagse programma TV Sport. „Het gaf allemaal erg veel commotie. Patrick Klui- vert had toen net van Louis van Gaal een spreekverbod op gelegd gekregen. Dat was vóór zijn debuut bij het Nederlands elftal. Zijn antwoorden werden vervolgens weer in verband ge bracht met mijn activiteiten. Verder kwam in die tijd net de aanstelling van mijn neef Bob- Jan Hillen. Mijn werk hier en zijn intrede hebben echter niets met elkaar te maken. Ik heb het geregeld met zijn voorganger Arie van Eyden. Trouwens als Bob-Jan al bij Ajax had gewerkt, was ik zeker niet hiervoor gevraagd om alle schijn van voortrekkerij maar te voorkomen." Volgens haar schuilt er niets dan goeds in deze scholing. „Ik geef de voetballers alleen maar enkele handreikingen voor het werken met de pers. Die jon gens blijven echt wel wie ze zijn. De journalistiek wordt hier heus niet slechter van. Zij krijgen misschien wel juist be tere antwoorden op hun vra gen." Alle aandacht voor de media training vindt Elsemieke over dreven. Ze ging alle verzoeken voor interviews dan ook uit de weg. „De enige intessante vraag is of mijn objectiviteit bij radio en televisie hierdoor niet in het geding komt." „Ik denk dat als ik Ajax regel matig zou moeten verslaan dat ik dan in de problemen zou kunnen komen. Die beide za ken kan ik rustig gescheiden houden. Voor mijn programma zou ik best een Ajacied kunnen interviewen." Juffrouw Elsemieke is tevreden over haar leerlingen. Regelma tig heeft ze voldoendes kunnen uitdelen. „Ik vind dat die jonge jongens zich behoorlijk staande houden. Clarence Seedorf is daarbij natuurlijk een uitste kend voorbeeld. Ajax bereidt ze goed voor op al die aan dacht, want er komt ineens nogal wat op die spelers af." Na die woorden kijkt ze in het rond. Horden jongeren met blocnotes, fototoestellen en vi deocamera's proberen een her innering aan het bezoek aan De Meer veilig te stellen. Op de parkeerplaats staat een toering- car uit Emmer-compascuum of all places. Niemand kijkt op of om naar het zondagse gezicht van Elsemieke. De televisie-toekomst van de voormalige hockey-internation al is nog grijs. Vrijwel zeker houdt de samenwerking met la- waai-papagaai Jack van Gelder op. „Volgend seizoen ontstaat er een nieuwe situatie. Ik ben in dienst van Veronica en die om roep stapt uit het publieke be stel. De Tros gaat samen met de NOS een langer durend programma op zondagmiddag brengen. Jack gaat daarin de presentatie doen en zoals het er nu naar uitziet ik niet." „Ik vind het wel jammer dat TV Sport stopt. Sport ligt me na aan het hart en de combinatie van sport met de actualiteiten rubriek op de radio vond ik erg leuk. Het programma voorzag duidelijk in een behoefte. Tus sen de 600 en 800.000 mensen keken iedere keer naar de uit zendingen. Op dat tijdstip is dat vreselijk veel, want op zondag zijn ook nog eens een grote hoeveelheid mensen zelf sport aan het doen."

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 47