AJAX SUPP TOERNOOI ZEVENDE HEMEL ajahjfe De weersverwach ting voor de Pin- sterdagen was niet in vergelijking met de twee speeldagen die het Supporterstoernooi op het Sportpark Drieburg toekwamen. Twee uitste kend georganiseerde, zon volle, gezellige, spannende en rood-witte dagen. Het toernooi bracht alle Aja- cieden bij elkaar, waar door weer eens lekker van dat Ajax-gevoel genoten kon worden. Door Nico Smith Foto's Ruud Voll „Het toernooi is in de afgelopen jaren gegroeid. 150 teams heb ben zich inge schreven, waar onder 12 dames teams. Leren met elkaar vriend schappelijk om te gaan, respect voor elkaar en aan de andere kant voor Ajax iets terug te kun nen doen. Dat is het doel. Maar ook het individu ele contact tus sen speler en supporter," stelt woordvoerder Met de Cup op de foto. Henny van den Berg. Alle spelers die niet wa ren geselecteerd voor het Ne derlands team waren present. Louis van Gaal en natuurlijk Mi chael van Praag waren bei de dagen prominent aan wezig. Maar ook en bo venal het boegbeeld van Ajax, de supporters waren volop aanwezig. Het was gezellig, de gastvrijheid van Drieburg, goed De organisatie: Lesley, Marina, Sharon, Paul en Henny. Nico Ruyter en voetbal, inzet, emoties Frans Perlot ontbreken op de foto, zij vertegenwoordigden het hoofd en en spanning, alle ingre- je romp van het toernooi, diënten voor een ge slaagd toernooi waren aanwe zig. De schaal, de cup, de foto's, bier en lekker eten waren de fi nishing touch. De supporters vereniging van Dortmund en een deelnemend team uit Bel gië verfraaide de 150 teams. „Leuk dat Van Gaal met zijn ge zin de tweede dag was geko men", mijmert Lesley Helling. Er werden prijzen gewonnen. De volgende teams en spelers oogsten de Ajax Supporters Trofeeën. De sportiviteitsprijs werd vergeven aan River Cafe, de beste vrouwelijke speler werd Mellisa Schouten en the man of the match werd Rouwan Meets. De beste keep ers waren Michela Buitenlaag en A. Cornee. De top vier van de dames zag er als volgt uit, op de vierde plaats Right Oh, derde werd SV Bernar- dus, de twee de plaats ging naar Young Art en de onbetwiste eerste wer den de Tuttie Frutties. Bij de heren pakte De Roemer de vierde plaats, het Media- team de der de plaats en Vak E Hilver sum de twee de plaats. De eerste plaats werd door technisch hoog staand spel en ontzettend snel le spitsen opgeëist door Cafe Melindez is te vriendelijk. Hakken meid. Kampion. De voorzitter van de AFC Ajax, Michael van Praag, en de ex-eredivisie scheids rechter Bep Thomas reikte de prijzen uit aan de winnende teams en spelers. Zoals van ouds was het weer een ge slaagd toernooi. Supporters en organisatie bedankt, namens Ajax en haar Supportersvereni ging. Het was weer geweldig 'Ajax'. De echte supporters.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 45