ajaxlife NIEUWSFLITS KAMPIOEN EN VRIJ HEID LA BLOEMEN HOLLAND CASINO AMSTERDAM 1945-1995 Vandaar dat de werken van Sanne Toenbreker een ere plaats kregen bij het Holland Casino Amsterdam in het hartje van de stad op het Leidseplein. Het is zomaar een dag in mei. Een zomerse dag waarop de zon zodanig schijnt dat je ha ren gaan wapperen en je ge dachten naar de zon zweven. De gedachten brengen je naar de vrijheid. Vrijheid in mei en mijn gedachten. Maar ook vrij heid in de gedachten van Edgar Davids. Want zalig samen tou- ren op de motor door de stad: Dat is vrijheid. Kampioenen vrijheid; voor nu en voor altijd. Peter de Neef Sanne Toenbreker de volgende weken een poging zou worden ondernomen om deze te ontvreemden.' Dit had het foto onderschrift bij deze foto kunnen zijn. Maar een op lettend oog ziet verder. Ook 'De Meer' werd op bevrijdings dag aangedaan door de Cana dezen. De intocht van de be vrijders werd 50 jaar later, nog steeds door de gehele Neder landse bevolking als een bevrij ding in het hart gesloten. Geal lieerden bedankt, ook namens de supporters van Ajax. Want zonder hun hulp was er geen Ajax en daarom ook geen FC Bayern Amsterdam. Karin Bloemen, de door Ajax ge koesterde supporter van Ajax, presenteerde op 29 mei j.l. het 'Gala van de Ajax Supportersver eniging'. Samen met alle aanwezi ge supporters bedankte zij de spelers, staf en begeleiding van Ajax en in het bijzonder de van Ajax' scheidende Frank Rijkaard voor hun verdiensten voor Ajax in het algemeen en zijn suppor ters in het bijzonder. Of zoals zij het op haar nieuwste CD zingt: 'Signed, Sealed, Delivered' en 'Op een wolk'. Een CD van Ajax gehalte. Fantastisch. Holland Casino Amsterdam staat geheel in het teken van Ajax. De jonge kunstenares Sanne Toenbreker verfraait de wanden van de speelzaal van Holland Casino Amsterdam met acht grote doeken van I x I m. De olieverven geven de belevenis van een wedstrijd weer, gezien door de ogen van een supporter. De sfeer, zoals die heerst op de tribune, komt terug zodra je wordt gecon fronteerd met de werken van Sanne Toenbreker, een trouwe Ajax-supporter. Zij is al jaren gefascineerd door de Ajax-spe- lers en weet dit op herkenbare manier vast te leggen. Holland Casino Amsterdam sponsort al twee jaar de 'Man of the Match' en verzorgt de bloemen voor de spelers bij thuiswedstrijden. Tijdens het 'Afsluitingsfeest van de sup portersvereniging' van 29 mei j.l. nam het Holland Casino Amsterdam het entertain ment voor haar rekening. 'De CSU kreeg versterking, na dat Ajax de 'cup met de grote oren' veroverde. Niets liet de CSU van haar stuk brengen, zelfs het bericht van vooraan staande mafialeiders, dat de Cup niet veilig was en dat er in La Bloemen Productions presenteert: Karin

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 39