Ujm TIFOSI - AJACIEDEN Champions' uit de speakers klonken. Minutenlang, mis schien zelfs wel tientallen mi nuten, schalde het overwin ningslied van Amsterdam door het stadion. Het had al eerder geklonken, die middag, in de binnenstad van Wenen. Hoopvol, toen nog. Want ja, Ajax was tot nu toe wel onge slagen in de Champions League, maar met Milan wist je het nooit. Maar de eerste morele overwinning werd al door de supporters geboekt, 's Och tends waren ze nog in de meer derheid geweest, de tifosi van Milan. De 'Rossoneri' heersten op de Stephansplatz, het plein aan de voet van de immense Dom van Wenen. Aanvankelijk langzaam, maar daarna steeds sneller stroomden de Ajacieden toe. Halverwege de middag was de Amsterdamse hegemonie compleet Op de Stephansplatz en op de Graben, een prachtige brede winkelstraat met veel ter rassen, was geen Milanees meer te zien. En mocht zich toch een verdwaalde Italiaan op het terri torium van de Ajacieden wagen, dan was een honend spreek koor zijn deel. Maar het bleef bij verbale strijd. Want onderling heerste re spect en het gevoel allemaal voor één doel naar Wenen te zijn gekomen: die allesbeslis- sende finale. De sfeer was daardoor fantastisch, een wed strijd van dergelijk niveau meer dan waardig. De Hollandse overmacht bleek ook in het stadion. De inmiddels ingeburgerde vlagge" tjes, waarmee nu ook in bui tenland, onder leiding van Ko lonel buitendienst Karei Klein,

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 33