MARC OYERMARS A A* FF Claudio Canasta Danny Blind is eigenlijk altijd nuchter en evenwichtig. Dus ook als hij zijn visie moet ge ven op het afgelopen seizoen. Blind fronst de wenkbrauwen. Een hoogtepunt van de compe titie, dat valt niet mee. „Eigen lijk", zegt hij, „is het hele sei zoen een groot hoogtepunt. Een aaneenschakeling van mooie momenten. Je moet al die wedstrijden eigenlijk niet los van elkaar zien. Het is een reeks. En die reeks maakt je kampioen en vormt bij elkaar een hoogtepunt." Maar Blind is niet te beroerd om er toch eentje uit te pik ken. Eén wedstrijd die voor hem net iets meer betekende dan al die andere. Het is uitge rekend het duel tegen zijn oude club, Sparta. „Ik heb in De Meer met Ajax de meest fantastische wedstrijden ge speeld. Maar altijd duurde dat een helft, een uur of zelfs een half uur. Tegen Sparta hebben we van de eerste tot de laatste minuut zo'n hoog tempo ge speeld, zo goed gevoetbald, dat was een fantastische prestatie." Over de Champions League hoeft Danny Blind niet lang te denken. „De uitwedstrijd te gen Milan", luidt het korte ant woord. En de verklaring „Hoe we dat duel beheersten, bijna negentig minuten lang, en toch met zoveel gemak over eind bleven, dat geeft een goed gevoel. Een gevoel dat je supe rieur bent. Een majestueuze prestatie werd het genoemd. En zo was het." Maar Danny Blind is prof ge noeg om te weten dat loftuitin gen geen verdere waarde heb ben. Het gaat om prijzen. Na tionaal telt alleen de titel, die maakt het verschil tussen goed of slecht. „Alleen als je kam pioen wordt, doe je het goed. Een tweede plaats telt niet." In ternationaal is die er wel. „Het bereiken van de finale is niet niks. Een geweldige prestatie. Op zich al heel mooi. Er is één manier om dat nog mooier te maken: straks die finale in We nen nog winnen. Dat maakt het seizoen af." Blind hield woord en blijft en passant nog min stens twee jaar Ajacied. Hans Henrotte Als Mare Overmars het spe lershome betreedt, proberen twee bloednerveuze meisjes uit Zeeland zijn aandacht te trekken. Ze hebben zes uur ge reisd om hun idool te kunnen aanschouwen en -is het een smoes of niet?- willen hem voor een studieopdracht enige vragen stellen. Met een veront schuldigend gebaar vraagt hij David Endt de meisjes zijn ver ontschuldigingen aan te bieden. Ook in de perskamer verexcu- seert hij zich nog een keer te genover de interviewer. „Je moet een keer nee zeggen, an ders wordt het echt te gek." Hij heeft het er zichtbaar moeilijk mee. Naast het kampioenschap en de finale van de Champions League vindt Mare Overmars het thuisduel tegen Bayern München het mooiste moment van het seizoen. „Je bent dan nog één stap verwijderd van de finale. Een finale waar je al ja ren mee bezig bent. Je weet dat je een echt topclub bent. ledereen zegt dat, je weet het zelf, maar op het moment dat je de finale bereikt heb je het bewezen. Het was een fantasti sche avond en ook het publiek heeft volop genoten, denk ik. Het hele seizoen hoor je, Ajax wordt wel even kampioen. Maar je moet het wel nog waar maken. Anderen denken daar wel eens te makkelijk over." Na afloop van het korte-inter- view, loopt hij snel het spelers home in. „Als die meisjes er nu nog zijn, sta ik ze wel even te woord." Hij kon het toch niet over zijn hart verkrijgen ze S met lege handen weg te sturen. t/j D O h- o

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 11