HET LEVEN IS PRACHTIG VOOR DAVID ENDT 'DIT HEB IK ALTIJD GEWILD' aja*|FE David Endt heeft een prach tig leven. Zo lijkt het. Perschef bij Ajax, dagelijks omgaan met de beste voetballers van Nederland, en soms van de we reld. Vriendschappen sluiten met Frank Rijkaard en jari Litmanen. Trips met Ajax naar alle uithoeken van de wereld. Maar ook de stress die inherent is aan het jachtige verslaggeverswereldje, waar tijd kostbaar is en elk uur er eigenlijk één te weining is. Maar David heeft een prachtig leven. "Zo is het." DUIZENDPOOT Hij staat vooral bekend als de schrijver David Endt. De man achter de prachtige columns in Het Parool en Ajax Magazine. De man die De Godenzonen tot een na tionaal begrip maakte. De man van de vol ledig afwijkende schrijfstijl, die een voet de bal laat kussen, spelers vergelijkt met wui vend riet en van de voetbalwereld een in roze wolken gehuld sprookje maakt. David Endt schrijft niet over voetbal, hij schil dert. Met een fijn penseel en de zachtste kleuren. De Godenzonen van Ajax is het vierde boekje dat David schreef sinds hij vier jaar geleden het bureau Inter Football van Maarten de Vos de rug toekeerde. Het schrijven heeft hij altijd in zich gehad, ver telt hij. Bij Ajax kwam het er weer uit. Ge stimuleerd door anderen. "Ik vind het heerlijk om op een andere manier over sport te schrijven. Als ik schrijf ben ik he lemaal in m'n element. Spelen met woor den, een beetje schaven, een beetje beite len. Heerlijk. Maar ook heel intensief. Ik heb er al m'n concentratie en verbeel dingskracht voor nodig. Ajax is natuurlijk een prachtige bron van inspiratie. De club heeft altijd iets artistieks in zich gehad." Een vervolg op De Godenzonen komt er gen per week in Parijs, dat kon niet meer." Er bleef genoeg over. David verzorgt alle uitgaven van Ajax. Ajax redactioneel, zoals hij het noemt. "Ajax Magazine, de Kick- Off, een pagina in de Echo en het persbul letin." Daarnaast zijn er veel andere klus sen. Columns in Het Parool en Elf, een ge sproken column voor NCRV-radio, bijdra gen voor ISC (International Sport Consul tancy), dat de verkooprechten van Neder landse tv-beelden in het buitenland be heerd en de werkzaamheden voor ESPN, een Amerikaanse sportzender. "ESPN zendt voor abonnees beelden van de Ne derlandse competitie uit over de hele we reld. De Verenigde Staten, Canada, Mid- den-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, niet. Het past niet bij David, het past niet bij Ajax. Deze weg is bewandeld. Tijd voor iets nieuws. "De tijd dat ik profvoetballer was in België. Waanzinnige dingen heb ik daar meegemaakt. Ruim voldoende in ie der geval om een boek over te schrijven. En misschien doe ik dat ook wel." De vraag is of hij daar de tijd voor heeft. Want de werkzaamheden van David Endt laten weinig ruimte over voor andere din gen. Endt, officieel te boek als freelance journalist, is een duizendpoot. Veel werk gevers, veel werk. Vorig jaar stopte hij nog als commentator bij Eurosport. "Vier da-

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 36